2019 r.

Wykaz imiennego głosowania z XIII Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-02-28 09:16:37 | Data modyfikacji: 2020-02-28 09:17:32.
Projekt protokołu Nr XIII/19 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:14:08 | Data modyfikacji: 2020-01-16 13:15:17.
Protokół Nr XII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 12 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-20 15:04:54 | Data modyfikacji: 2019-12-20 15:06:17.
Wykaz imiennego głosowania z XII Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 12 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-18 10:31:17 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:32:17.
Projekt protokołu Nr XII/19 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 12 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:21:21 | Data modyfikacji: 2019-12-17 10:22:54.
Protokół Nr XI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 12 grudnia 2019 r

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:27:50 | Data modyfikacji: 2019-12-20 15:03:28.
Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 20 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2020

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/23/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/22/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:50:44 | Data modyfikacji: 2019-12-13 13:11:13.
Zawiadomienie o XIII sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:48:38 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:49:53.
Projekt protokołu Nr XI/19 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 3 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 15:09:05 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:47:53.
Wykaz imiennego głosowania z XI Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 3 grudnia 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:18:01 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:19:28.
Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 12 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Topólka

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domku letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 08:23:24.
Zawiadomienie o XII sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2019 r.
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 08:18:51 | Data modyfikacji: 2019-12-09 08:21:32.
Protokół Nr X/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 listopada 2019 r

Wykaz imiennego głosowania radnych

 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-12-03 13:24:09 | Data modyfikacji: 2019-12-03 13:28:20.
Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 3 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domku letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedyn

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nakładów na gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wandynowie

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

zmieniająca uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topolka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

 Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-26 13:43:35 | Data modyfikacji: 2019-11-26 13:49:29.
Zawiadomienie o XI sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2019 r.
 pobierz

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-26 13:41:20 | Data modyfikacji: 2019-11-26 14:13:58.
Protokół Nr IX/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 1 października 2019 r
 Protokół.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:35:17 | Data modyfikacji: 2019-11-13 09:36:04.
Zawiadomienie o X sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy

Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od psa

Podatek transportowy

Zmiana w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Pomoc finansowa dla powiatu radziejowskiego

Uchylenie uchwały - regulamin dostarczania wody

Przyjęcie regulaminu dostarczania wody

Konsultacje społeczne

Umowa najmu - odstąpienie

Umowa dzierżawy - odstąpienie

Zmiana budżetu

Zmiana WPF

 Zawiadomienie o sesji Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:26:38 | Data modyfikacji: 2019-11-08 14:36:21.
Wykaz imiennego głosowania z IX sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 1 października 2019 r.
 Imienne głosowanie IX sesja.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:56:09.
Poprawienie omyłki pisarskiej w projekcie
uchwały nr IX/.../19 w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość
i warunki przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród
 Sprostowanie omyłki pisarskiej w projekcie uchwały.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-27 08:12:59 | Data modyfikacji: 2019-09-27 08:33:51.
Zawiadomienie o IX sesji, w VIII kadencji Sesji
rady Gminy

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośc i szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały Nr IX/.../19 zmieniającej uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu

Projekt uchwały Nr IX/.../19 zmieniającej uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

 Zawiadomienie o sesji IX, w VIII kadencji.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-23 15:07:42.
Protokół Nr VIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 27 sierpnia 2019r

Protokół Nr VIII z 27 sierpnia 2019.pdf

Przebieg głosowania.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:23:53 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:27:34.
Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy

1 Program Rewitalizacji.

2 dzierżawa nieruchomości

3 projekt regulaminu dostarczania wody

4 Zmiany WPF

5 zmiany w budżecie gminy

6 związek samorządów polskich

 Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 sierpnia 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-08-19 11:05:29.
Protokoł Nr VII/19 Sesji Rady Gmiuny Topólka z
27 czerwca 2019 roku
 + VII Protokoł Sesji rady Gminy z 27 czerwca 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:16:26 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:21:18.
projekty uchwał na VII sesję rady gminy
 Projekty uchwał na VII sesję rady gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:53:08 | Data modyfikacji: 2019-06-26 09:47:08.
Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 czerwca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:46:29.
Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 maja 2019r.

Imienne wykazy głosowania radnych na Vi sesji rady gminy Topólka 28 maja 2019r.

 Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:41:02 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:43:43.

1. odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

plan sieci szkół

Bielki

Borek

Chalno

Czamanin

Czamanin-Kolonia

Czamaninek

Galonki

Głuszynek

Kamieniec

Kamieńczyk

Kozjaty

Miłachówek

Orle

Paniewek

Paniewo

Sadłóg

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Sierakowy

Topólka

Torzewo

Wola Jurkowa

Znaniewo

uchylająca uchwałę

zmiany w budżecie

ocena zasobów pomocy społecznej

 Zawiadomienie o terminie VI, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:59:27.
Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2019r.
 Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 13:43:24.
7. projekt uchwały
 uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:56:17.
6. projekt uchwały
 uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:53:55.
5. projekt uchwały
 uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:44:50 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:45:16.
4. projekt uchwały
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:29:03 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:33:38.
3. projekt uchwały
 uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:23:17 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:23:49.
2. projekt uchwały
 uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:18:51.
1. projekt uchwały
 projekt uchwały w sprawiew szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:15:08.
Sprawozdanie GOPS
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2018 r. z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2019 r. w gminie Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:09:04.
Zawiadomienie o terminie V, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie (z projektami uchwał) o terminie V, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:04:59.
Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady
Gminy 15 marca 2019r. z
 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Gminy 15 marca 2019r

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:40:16.
Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 marca 2019r..
 Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:33:29 | Data modyfikacji: 2019-03-26 15:20:49.
Zawiadomienie o terminie IV, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie z projektami uchwał o terminie IV, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 15 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:41:43 | Data modyfikacji: 2019-03-07 13:49:52.
Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na III Sesji w dniu 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:46:29.
Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 26 lutego 2019r..
 Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:44:02.
Zawiadomienie o terminie III, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie( z projektami uchwał) o terminie III, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:40:14 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:41:45.
Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:40:14
Data modyfikacji: 2019-02-15 14:41:45
Opublikowane przez: Anna Wasiak