Sesje Rady

Protokół Nr VIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 27 sierpnia 2019r

Protokół Nr VIII z 27 sierpnia 2019.pdf

Przebieg głosowania.pdf

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:23:53 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:27:34.
Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy

1 Program Rewitalizacji.

2 dzierżawa nieruchomości

3 projekt regulaminu dostarczania wody

4 Zmiany WPF

5 zmiany w budżecie gminy

6 związek samorządów polskich

 Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 sierpnia 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-08-19 11:05:29.
Protokoł Nr VII/19 Sesji Rady Gmiuny Topólka z
27 czerwca 2019 roku
 + VII Protokoł Sesji rady Gminy z 27 czerwca 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:16:26 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:21:18.
projekty uchwał na VII sesję rady gminy
 Projekty uchwał na VII sesję rady gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:53:08 | Data modyfikacji: 2019-06-26 09:47:08.
Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 czerwca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:46:29.
Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 maja 2019r.

Imienne wykazy głosowania radnych na Vi sesji rady gminy Topólka 28 maja 2019r.

 Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:41:02 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:43:43.

1. odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

plan sieci szkół

Bielki

Borek

Chalno

Czamanin

Czamanin-Kolonia

Czamaninek

Galonki

Głuszynek

Kamieniec

Kamieńczyk

Kozjaty

Miłachówek

Orle

Paniewek

Paniewo

Sadłóg

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Sierakowy

Topólka

Torzewo

Wola Jurkowa

Znaniewo

uchylająca uchwałę

zmiany w budżecie

ocena zasobów pomocy społecznej

 Zawiadomienie o terminie VI, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 maja 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:59:27.
Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2019r.
 Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 13:43:24.
7. projekt uchwały
 uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:56:17.
6. projekt uchwały
 uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:53:55.
5. projekt uchwały
 uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:44:50 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:45:16.
4. projekt uchwały
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:29:03 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:33:38.
3. projekt uchwały
 uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:23:17 | Data modyfikacji: 2019-03-22 09:23:49.
2. projekt uchwały
 uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:18:51.
1. projekt uchwały
 projekt uchwały w sprawiew szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:15:08.
Sprawozdanie GOPS
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2018 r. z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2019 r. w gminie Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:09:04.
Zawiadomienie o terminie V, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie (z projektami uchwał) o terminie V, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 09:04:59.
Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady
Gminy 15 marca 2019r. z
 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Gminy 15 marca 2019r

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:40:16.
Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 marca 2019r..
 Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:33:29 | Data modyfikacji: 2019-03-26 15:20:49.
Zawiadomienie o terminie IV, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie z projektami uchwał o terminie IV, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 15 marca 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:41:43 | Data modyfikacji: 2019-03-07 13:49:52.
Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na III Sesji w dniu 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:46:29.
Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 26 lutego 2019r..
 Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:44:02.
Zawiadomienie o terminie III, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie( z projektami uchwał) o terminie III, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 26 lutego 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:40:14 | Data modyfikacji: 2019-02-15 14:41:45.

Zobacz:
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:40:14
Data modyfikacji: 2019-02-15 14:41:45
Opublikowane przez: Anna Wasiak