2018 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na Sesji w dniu 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:02:13 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:10:14.
Protokół Nr II/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 grudnia 2018 r.
 Protokół Nr II/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 09:59:26 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:09:46.
Zawiadomienie o terminie II, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy

projekt uchwały w sprawie przyjecia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu orzeciwdziaółania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019

projekt uchwa ły w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy Topólka na rok 2019

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Gminy Topólka z 29 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiaty radziejowskiego"

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018-2021

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019-2022

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

 Zawiadomienie o terminie II, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:14:32 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:09:27.
Protokół Nr I/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 23 listopada 2018 r.
 Protokół Nr I/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 23 listopada 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:21:08 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:09:11.
Protokół Nr XXXI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 listopada 2018 r.
 SKMBT_423181123145501.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-23 14:12:36 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:08:49.
Zawiadomienie o terminie I, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie I, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:57:56 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:08:32.
Zawiadomienie o terminie XXXI, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXXI, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:55:00 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:08:15.
Protokół Nr XXX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 września 2018 r.
 Protokół Nr XXX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:46:35 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:05:47.
Protokół Nr XXIX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 10 sierpnia 2018 r.
 Protokół Nr XXIX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:01:34 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:05:13.
Zawiadomienie o terminie XXX, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXX, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-09-27 13:15:17 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:04:49.
Zawiadomienie o terminie XXIX, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXIX, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:33:39 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:04:09.
Protokół Nr XXVIII/18 Sesji Rady Gminy Topólka
z 28 czerwca 2018 r.
 Protokół Nr XXVIII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 28 czerwca 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:18:46 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:03:37.
Sprostowanie do PROTOKOŁU Nr XXVII/18 Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 22 maj 2018 r.
 Sprostowanie do PROTOKOŁU Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 22 maj 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-26 11:11:04 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:03:09.
Protokoł Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 maja 2018r.
 Protokoł Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:02:04 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:02:43.
Zawiadomienie o treminie XXVII, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXVII, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:23:56 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:02:17.
Protokoł Nr XXVI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 marca 2018r.
 Protokoł Nr XXVI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 15:04:04 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:01:56.
Zawiadomienie o treminie XXVI, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXVI, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:12:02 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:01:40.
Protokoł Nr XXV/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 lutego 2018r.
 Protokoł Nr XXV/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:28:19 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:01:04.
Zawiadomienie o treminie XXV, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXV, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:32:50 | Data modyfikacji: 2019-03-13 08:00:42.
Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:32:50
Data modyfikacji: 2019-03-13 08:00:42
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski