Petycje

Petycja w sprawie remontu drogi gminnej

treść petycji

odpowiedź na petycje

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:42:40 | Data modyfikacji: 2020-01-29 13:44:28.
dotyczy petycji wniesionej przez grupę
mieszkańców sołectwa Wola Jurkowa
 Informacja w sprawie petycji wniesionej przez grupę miszkańców sołectwa Wola Jurkowa

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:32:39.
Informacja rady gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
 Informacja rady gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:51:47.
Petycja
 petycja w sprawie przywrócenia stałej organizacji ruchu

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:55:58.
Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:55:58
Opublikowane przez: Anna Wasiak