Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 


 

Wniosek o dofinansowanie azbest 2024 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-11-08 08:30:23 | Data modyfikacji: 2024-04-22 11:05:52.
Zgłoszenie / aktualizacja do ewidencji
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków

 


 

Druk zgłoszenia/aktualizacji do ewidencji zbiorników, szamb, oczyszczalni

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW z zezwoleniem na wywóz nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-01-02 11:15:55 | Data modyfikacji: 2023-03-22 13:27:43.
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i
źródeł spalania paliw

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A_.pdf

deklaracja A budynki i lokale mieszkalne.pdf

instrukcja_do samodzelnego złożenia deklaracji do ceeb_0.pdf

deklaracja B budynki i lokale niemieszkalne.pdf

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:30:10.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:02:47 | Data modyfikacji: 2023-01-03 11:26:16.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach

Załącznik do uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-04-16 13:30:04.
DRUKI EWIDENCJI LUDNOŚCI
zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyru stałego

zgłoszenie pobytu stałego
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-04-08 12:04:33 | Data modyfikacji: 2020-04-08 12:05:41.
Druki USC

podanie o wydanie odpisu USC


wniosek o wydanie dowodu osobistego


wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:20:29.
Podanie o wydanie zaświadczenia

Podanie o wydanie zaświadczenia 


Podanie o wydanie zaświadczenia w sprawie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:10:42 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:12:48.
Wniosek o utylizację azbestu w 2023 r.

Dotyczy demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Topólka w 2023 r.

 wniosek azbest 2023.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:15:58 | Data modyfikacji: 2023-01-25 12:06:22.
Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2019 roku należy składać od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.


Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie

 Wzór wniosku

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:35:33 | Data modyfikacji: 2021-02-02 12:44:51.
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 wzór wniosku

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 08:30:41 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:19:15.
Oświadczenia majątkowe radnych
 druki oświadczeń majatkowych Radnych

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:20:37.
Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 Wniosek

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:27:01.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek od nieruchomości na rok 2016

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci

ZN-1a załącznik.pdf

ZN-1b załacznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:53:07 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:02:15.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek leśny na rok 2016

DL-1 deklaracja na podatek lesny.pdf

IL-1 informacja do podatku leśnego.pdf

ZL-1a załącznik.pdf

ZL-1b załacznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:51:45 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:06:00.
Deklaracje podatkowe i załączniki do deklaracji
na podatek rolny na rok 2016

DR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

IR-1informacja do podatku rolnego.pdf

ZR-1a załącznik.pdf

ZR-1b załącznik.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:50:08 | Data modyfikacji: 2015-12-29 09:09:04.
Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
 Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:45:11 | Data modyfikacji: 2013-09-24 10:45:35.
Budownictwo i zagospodarowanie terenu

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:39:27 | Data modyfikacji: 2021-08-05 13:02:27.
Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:39:27
Data modyfikacji: 2021-08-05 13:02:27
Opublikowane przez: Damian Lewiński