2022-10-18 13:52:18
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ...więcej

2022-05-31 12:10:55
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 ro  ...więcej

2021-10-14 09:15:45
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2021-05-14 09:19:01
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOo przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego    ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka
2020-10-26 12:35:50
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029.  ...więcej

Informacja o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka
2020-10-15 14:56:45
  ...więcej

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
2020-09-10 14:47:17
  ...więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody
2020-09-04 14:01:35
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 07.09.2020r. (poniedziałek) w związku z pracami, które będą przeprowadzane na linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Top&oa  ...więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody
2020-07-30 12:35:10
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 31.07.2020r (piątek) w związku z pracami związanymi z naprawą linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Czamaninek oraz Czamanin-Kolo  ...więcej

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
2020-07-06 14:58:49
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 07.07.2020r. (wtorek) w związku z pracami związanymi z naprawą linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Świerczyn w linii od Pana Gr  ...więcej

Informacja dla mieszkańców gminy Topólka
2020-06-03 08:09:26
W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania p  ...więcej

Ważna informacja
2020-03-16 13:29:59
Szanowni Mieszkańcy W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) oraz szybkim rozprzestrzenianiem się   ...więcej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
2020-03-12 09:54:51
  ...więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2020-01-30 12:09:25
  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych
2019-12-24 11:48:04
  ...więcej

informacja
2019-12-24 11:13:54
  ...więcej

Zmiana rachunku bankowego
2019-12-02 12:46:50
   ...więcej

Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2018
2019-06-03 14:45:17
  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2019-05-29 09:43:09
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r. poz. 2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawarteg  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2018-05-24 08:22:43
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r.poz2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 61
następne