Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejwie, w ramach projektu "Umiem pływać w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:05:39.
Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018r

Modyfikacja treści SIWZ (2) z dnia 16.02.2018r

SIWZ po modyfikacji (16.02.2018r)

Projekt budowlany-branża sanitarna po zmianie (16.02.218)

 
Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:36:45.
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Przedmiar robót b.sanitarna - poprawiony

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 19.02.2018

Załącznik do wyjaśnienia nr 4 19.02.2018

 
Wyjaśnienie nr 1 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:32:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany ( branża arch.-bud.)

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany ( branża sanitarna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

Kosztorys i przedmiar branża elekt.

Kosztorys i przedmiar branża sanit.

Kosztorys i przedmiar branża bud.

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:25:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok - po
korekcie podyktowanej sprostowaniem oczywistej
omyłki pisarskiej
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 10:21:08 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2018 roku.

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:28:33 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka"

 
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:41:18 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania pn."Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

 
Zaproszenie 24.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:03:28 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

 
Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:32:59 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017

Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. 

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:31:25 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany- branża arch.-konstr.

Projekt budowlany-branża sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

wyniki obliczeń

Kosztorysy i przedmiary

 
Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:27:29 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 
Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.20147.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:35:00 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 
Zapytanie ofertowe 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:05:44 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy Topólka w ilości szacunkowej 30 ton luzem."

 
Zapytanie cenowe z załącznikami 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:41:45 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 
Zapytanie ofertowe 13.07.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:15:42 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 7 po modyfikacji

Załącznik nr 5 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

 
Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2017.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:31:53 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postepowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja techniczna Chalno

Dokumentacja Czamaninek

Dokumentacja Kozjaty -Orle

Dokumentacja Opielanka-Głuszynek

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja Świerczynek-Paniewo

Dokumentacja Torzewo

Dokumentacja Wola Jurkowa Kolonia

Dokumentacja Znaniweo

szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekty organizacji ruchu Chalno

Projekty organizacji ruchu Opielanka-Głuszynek

Projekty organizacji ruchu Orle Rybiny

Projekty organizacji ruchu Świerczynek-Paniewo

Projekty organizacji ruchu Świerczyn-Iłowo

Projekty organizacji ruchu Torzewo

Projekty organizacji ruchu Wola Jurkowa Kolonia

Informacja z otwarcia ofert

 
Ogloszenie o zamówieniu 28.06.17.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-28 15:03:13 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie nr 1

Formularz ofertowy-wersja edytowalna

Odcieki i odgazowanie składowiska

Rysunki konstrukcyjne studzienek

Mapa poziomu wód gruntowych

Wyjaśnienie nr 2

Zapytanie ofertowe po zmianie

Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna

 
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 23.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-24 14:07:45 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania: Usługa dowożenia dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

Wyjaśnienie nr 1

 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:50:16 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2017rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2017roku

 
Plan postępowań na 2107 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:32:21 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
Zapytanie ofertowe, ekspertyza.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:37:36 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zakup paliwa w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"

Modyfikacja treści zaproszenia

Zaproszenie po modyfikacji

 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 07.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:38:50 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Informacja o podpisaniu umowy
24 listopada 2016r. Wójt Gminy Topólka podpisał umowę z wybranym wykonawcą:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL mgr inż. Łukasz Dymkowski ul. Pawia 17, 87-800 Włocławek

na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:02:45 | Data modyfikacji: 2016-11-24 12:03:51.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.

 
ZAWIADOMIENIE

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:06:03 | Data modyfikacji: 2016-11-24 12:03:51.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej wielobranżowej dla zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Topólce"

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

 
Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:41:28 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 
Zaproszenie do skladania ofert 13.07.2016.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:15:09 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dootyczy postępowania: Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 
Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:34:44 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Wyjasnienie nr 1

Wyjasnienie nr 2

Opis techniczny poprawiony

Opis techniczny poprawiony (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ +Załączniki po modyfikacji

 
Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016r (3).odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:04:28 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg gminnych

SIWZ wraz z załącznikami

Chalno

Dębianki

Karczówek

Paniewo

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Znaniewo

 
Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016rok.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:47:29 | Data modyfikacji: 2016-04-15 14:01:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

SIWZ 15.04.2016r.

Zalączniki do SIWZ do nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Zalącznik nr 8

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ

 
Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:40:45 | Data modyfikacji: 2016-04-15 14:01:18.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy postępowania "Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” "

 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 29.02.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34.

Zobacz:
 poprzednie .  Wyniki . 
Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12
Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34
Opublikowane przez: Milena Głowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl