Zamówienia publiczne

„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z
nadbudową dachu w miejscowości Bielki, gm.
Topólka” Etap II
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z nadbudową dachu w miejscowości Bielki, gm. Topólka” Etap II
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eccdc744-1a35-4238-afba-6ab02fffa16e 
Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2024 r. do godz. 10:00

 


 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2024-07-10 12:25:34.
„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z
instalacją OZE w m. Dębianki, gm. Topólka na
potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu
gminy Topólka” w systemie „zaprojektuj -
wykonaj”

 

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacją OZE w m. Dębianki, gm. Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenu gminy Topólka” w systemie „zaprojektuj - wykonaj”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cab6c44-33ba-11ef-acf6-4e696a6d8c25
Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2024 r. do godz. 10:00

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2024-07-03 14:05:55.
„Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości
Czamanin, gm. Topólka” w systemie
„zaprojektuj - wykonaj”
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Czamanin, gm. Topólka”
w systemie „zaprojektuj - wykonaj”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a64a90ae-297d-11ef-86d2-4e696a6d8c25
Termin składania ofert:

do dnia 05 lipca 2024 r. do godz. 10:00

 
 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2024-06-20 14:05:10.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej –
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postepowania: „Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 198 położonej w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 197, 199 i 221/1 położonymi w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie prowadzonego z wniosku strony”.

Zapytanie ofertowe - dz. 198 Kozjaty.pdf

Załączniki nr 1, 2, 3 do propozycji cenowej.pdf

Załącznik numer 4 - projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2024-05-29 14:23:10.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej –
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postepowania: „Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 158/2 położonej w obrębie Budzisław, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 121, 159, 157 i 158/1 położonymi w obrębie Budzisław, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie prowadzonego z wniosku strony.”

Zapytanie ofertowe - dz. 158;2 Budzisław.pdf

Zał. nr 1, 2 i 3 do zaytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2024-05-29 12:18:23.
„Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją
OZE” w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

 

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z instalacją OZE”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc64fc-ec7a-7214-5792-8300013a222a
Termin składania ofert: do dnia 13 maja 2024 r. do godz. 10:00
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-25 14:26:02 | Data modyfikacji: 2024-05-21 13:01:35.
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka” w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

 

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc62b9-c69e-fc8e-fd54-ea0001bf327c
Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2024 r. do godz. 10:00

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-22 14:00:36 | Data modyfikacji: 2024-05-21 13:21:01.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy
Topólka”

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Topólka
Zamówienie na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a7dba53-da22-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2024 r., o do godz. 10.00
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-19 11:41:31 | Data modyfikacji: 2024-05-21 13:42:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2024

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2024-wersja nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2024-01-16 09:52:33.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postępowania: "Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 60 położonej w obrębie Powałkowice, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 20, 51/3, 21, 54, 22, 36, 59/2, 38, 33, 62, 63 położonymi w obrębie Powałkowice, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz 46/1, 53 i 52 położonymi w obrębie Witowo Kolonia, gmina Bytoń, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony".

Zapr. do złożenia propozycji cenowej

Załączniki nr 1,2, 3

Zał. nr 4

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2023-12-27 14:30:40.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 130 000 zł

Dotyczy postępowania: Wykonanie z upoważnienia Wójta Gminy Topólka czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: na działce nr 174/1 położonej w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 179 i 181/1 położonymi w obrębie Kozjaty, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zał. 1,2 i 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2023-12-27 11:58:44.
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a6051c6d-368f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
termin składania ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 11.00
 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2023-08-10 15:09:39.
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka w 2023 roku”

 

tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka w 2023 roku”
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7cee5f5c-3044-11ee-a60c-9ec5599dddc1
termin składania ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 10.00
 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 08:56:45.
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-84cbbc7f-279c-11ee-9aa3-96d3b4440790
termin składania ofert: 02 sierpnia 2023 r. godz. 10.00
 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2023-07-24 09:02:42.
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Gmina Topólka
zamówienie na: „Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka”
adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-554faba7-14b3-11ee- a60c 9ec5599dddc1
termin składania ofert:
07 lipca 2023r. godz. 10.00
 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2023-06-29 14:36:06.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023-wersja nr 4

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 13:00:24 | Data modyfikacji: 2023-03-31 10:57:36.
Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r

informacja o wykonaniu umowy część I

informacja o wykonaniu umowy część II

 

Opublikowane przez: Renata Białkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:44:06.
„Zakup średniego strażackiego wozu bojowego
dla jednostki OSP w Topólce”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami - 09.11.2022 r.zip

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 17.11.2022 r

Informacja z otwarcia ofert - 17.11.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 17.11.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 18.11.2022

 

Opublikowane przez: Renata Białkowska | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:22:06 | Data modyfikacji: 2022-11-18 09:47:30.
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”

Ogłoszenie o zamówieniu-11.10.2022r.

SWZ -11.10.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-19.10.2022r.

Informacja z otwarcia ofert-19.10.2022r.

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 12:56:50 | Data modyfikacji: 2022-10-19 10:56:28.
„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
z terenu Gminy Topólka”

Ogłoszenie o zamówieniu-15.09.2022r.

SWZ-15.09.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-26.09.2022r.

 Informacja z otwarcia ofert-26.09.2022r.

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-09-15 12:43:51 | Data modyfikacji: 2022-09-26 13:03:45.
„Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku
maszynowego Gminy Topólka – Zakup i dostawa
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z
ładowaczem czołowym oraz fabrycznie nową
przyczepą rolniczą”

Ogłoszenie o zamówieniu-23.08.2022 r.

SWZ - 23.08.2022 r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-31.08.2022r.

Informacja z otwarcia ofert-31.08.2022r.

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-08-23 13:56:04 | Data modyfikacji: 2022-08-31 13:07:46.
„Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania parku
maszynowego Gminy Topólka – Zakup i dostawa
fabrycznie nowej koparko-ładowarki”

Ogłoszenie o zamówieniu-19.08.2022 r.

SWZ -19.08.2022r.

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz ofertowy

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert-29.08.2022r.

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-08-19 13:22:04 | Data modyfikacji: 2022-08-29 11:55:09.
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 12:24:48 | Data modyfikacji: 2022-07-04 12:00:20.
„Przebudowa z rozbudową budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na
sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem
ściany frontowej zewnętrznej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-06-21 11:04:22 | Data modyfikacji: 2022-07-07 11:47:53.
„Przebudowa z rozbudową budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na
sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem
ściany frontowej zewnętrznej”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

zał. nr 4 do SWZ-Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:00:00 | Data modyfikacji: 2022-05-16 11:37:33.
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 1-3

zał. nr 4 do SWZ-Część I

zał. nr 4 do SWZ-Część II

zał. nr 5 do SWZ-Część I

zał. nr 5 do SWZ-Część II

zał. nr 6 do SWZ-Część I

zał. nr 6 do SWZ-Część II

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-03-30 14:24:36 | Data modyfikacji: 2022-04-14 12:25:19.
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-JEDZ

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie SWZ

SWZ po modyfikacji

Wyjaśnienie SWZ II

SWZ po modyfikacji

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:32:01 | Data modyfikacji: 2022-03-30 11:46:42.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022-wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 rok-wersja nr 3

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 13:09:18 | Data modyfikacji: 2022-09-15 08:34:59.
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2021-09-14 09:59:20 | Data modyfikacji: 2021-09-23 11:16:25.
„Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w
Dębiankach, gm. Topólka” - Etap I,
dofinansowanego z projektu Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.07.2021 r.

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz oferty

zał. nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Dokumentacja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 09:58:16 | Data modyfikacji: 2021-08-16 12:09:58.
„Dowóz dzieci i uczniów” do Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych
znajdujących się w/w szkołach podstawowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2021 r.

SWZ

zał. nr 1-Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2-Formularz ofertowy

zał. nr 3-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunku udziału w postępowaniu

zał. nr 4 do SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie na sfinansowanie

Informacja z otwarcia ofert 03.08.2021

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:59:40 | Data modyfikacji: 2021-08-03 14:52:34.
Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa,
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową
zbiornika szczelnego na nieczystości

Ogłoszenie o zamówieniu 30.03.2021.pdf

SWZ Paniewo.doc

Zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc

Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc

Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Budowlana cz. 1.zip

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Elektryczna cz. 2.zip

Załącznik nr 6 do SWZ-Dokumentacja B. Sanitarna cz. 3.zip

Załącznik nr 6 do SWZ Decyzja o poz. na budowę cz. 4.pdf

załącznik nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID.doc

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 14.04.2021 r.doc

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-30 22:01:12 | Data modyfikacji: 2021-04-14 13:29:30.
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2021
roku

Ogłoszenie o zamówieniu 26.03.2021.pdf

SWZ Drogi.doc

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy drogi.doc

Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty.doc

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja cz. 1.zip

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja cz. 2.zip

Załącznik nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID.doc

Wyjaśnienie treści SWZ.pdf

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 13.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 13.04.2021 r.doc

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-26 18:56:47 | Data modyfikacji: 2021-04-13 13:26:13.
Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek
zaplecza stadionu

Ogłoszenie o zamówieniu Dębianki.pdf

SWZ Dębianki.doc

zał. nr 1 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.doc

Zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty.doc

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykluczenie.doc

Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie warunki.doc

Zał. nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.doc

Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja.zip

Zał. nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID .doc

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.04.2021 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert 09.04.2021 r.odt

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-25 09:28:15 | Data modyfikacji: 2021-04-09 14:46:51.
Remont i wyposażenie budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby
utworzenia świetlicy wiejskiej Znaniewie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie o zamówieniu 11.02.2021 r.

SWZ

zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 5 do SWZ - Klauzula RODO

Zał nr 6 do SWZ B.SANITARNA cz.1

Zał. nr 6 doSWZ B.BUDOWLANA cz. 2

Zał. nr 6 do SWZ B.ELEKTRYCZNA cz. 3

Zał. nr 6 do SWZ Decyzja pozwolenie na budowę cz. 4

zał. nr 7 do SWZ - Link do postępowania i ID

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ 21.odt

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 01.03.2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:19:57 | Data modyfikacji: 2021-02-24 15:10:41.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok-wersja 6

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Opublikowane przez: Justyna Grabowska | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:44:09 | Data modyfikacji: 2021-08-25 11:11:27.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomośći wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi - załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9

 Informacja z otwarcia ofert 16.11.2020 r

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-11-05 11:03:58 | Data modyfikacji: 2020-11-16 12:34:47.
Ogłoszenie o zamówieniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Topóle zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych na:


"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE"

 ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-09-01 13:12:31.
Ogłoszenie o zamówieniu

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2020 r. - II etap”

Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2020 r

SIWZ 07.07.2020 r

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.odt

Zał. nr 2 do SIWZ -Oświadczenie.odt

zał. nr 3 do SIWZ oświadczenie 25a wykluczenie.odt

Zał. nr 4 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 23.odt

zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.odt

Dokumentacja_techniczna.zip

 Informacja z otwarcia ofert 22.07.2020.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:03:16 | Data modyfikacji: 2020-07-22 14:37:03.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie - grupa kapitałowa załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób - załącznik nr 6

Wykaz narzędzi - załącznik nr 7

Zobowiązanie pod. trzecich - załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert 10.07.2020

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:44:34 | Data modyfikacji: 2020-07-10 13:26:08.
Remont i wyposażenie budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia
świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ z załącznikami (załączniki od nr 1 do nr 5).zip

Załącznik nr_6 do SIWZ Dokumentacja.zip

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:09:24 | Data modyfikacji: 2020-05-11 14:33:00.
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po
byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z
adaptacją na lokale mieszkalne

Ogłoszenie o zamówieniu Czamanin 2020.pdf

SIWZ Czamanin 2020.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.odt

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25a ust. 1.odt

załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie-25 a - wykluczenie.odt

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.odt

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja .zip

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ 2020.pdf

Rysunek do Wyjaśnień treści SIWZ 2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:58:05 | Data modyfikacji: 2020-05-12 14:42:16.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy Przebudowy i modernizacji dróg gminnych w 2020 roku.


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx

Zał. nr 2 do SIWZ -Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawieart. 25a ust. 1 ustawy pzp.docx

zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-25 a -wykluczenie.docx

Zał. nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23.docx

zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.docx

Dokumentacja droga nr 180802C Powałkowice-Bodzanowo m. Torzewo.zip

Dokumentacja droga nr 180815C Świerczynek-Topólka m. Iłowo.zip

Dokumentacja droga nr 180820C Rybiny-Kamieniec m. Chalno i Rybiny.zip

Dokumentacja droga nr 180823C Czamaninek-Czamanin m. Czamanin Kol. i Czamanin.zip

Dokumentacja droga nr 180830C Orle-Kozjaty m. Świnki.zip

Dokumentacja droga nr 180835C Orle-Rybiny m. Rybiny.zip

Dokumentacja droga nr 180836C Paniewek-Bielki m. Paniewek.zip

Dokumentacja droga Świerczynek.zip

Dokumentacja droga Wola Jurkowa.zip

Dokumentacja droga Znaniewo i Miłachówek.zip

SST Iłowo.pdf

SST_.pdf

ZOR Wola Jurkowa.zip

ZOR Czamanin Kol. i Czamanin.zip

ZOR Torzewo.zip

ZOR Znaniewo i Miłachówek.zip

Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert_.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-23 11:26:15 | Data modyfikacji: 2020-03-23 11:38:47.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka
w 2020 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka  w 2020 roku. 

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-01-21 08:12:39.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dotyczy postępowania  na "Zakup paliwa w 2020 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-09 13:53:11.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dotyczy postępowania na "Obsługę bankową budżetu Gminy Topólka oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2020-2023"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-28 11:05:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych oraz niezamieszkałych ( działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi - załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:30:37.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Topólce

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań - wersja edytowalna

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków - wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Projekt umowy - Część I zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część II zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część III zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część IV zamówienia ( załącznik nr 4)

Specyfikacja zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6 ( wersja edytowalna)

Specyfikacja zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-10-28 15:19:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Kosztorys ofertowy - branża budowlana

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Przedmiar robót - branża budowlana

Przedmiar robót - branża elektryczna

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-10-15 12:36:52.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Topólce. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań - wersja edytowalna

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków - wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2

Projekt umowy - Część I zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część II zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część III zamówienia ( załącznik nr 4)

Projekt umowy - Część IV zamówienia ( załącznik nr 4)

Specyfikacja, zestawienie wyposażenia - wersja edytowalna

Specyfikacja, zestawienie wyposażenia - załącznik nr 6

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe po modyfikacji

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-10-09 14:47:37.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Utworzenie Klubu Seniora w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-14 10:26:04.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pod nazwą:      " Utworzenie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszacą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiar, Specyfikacja tech.

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:29:50.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku - II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa, kosztorys, przedmiar - droga Dębianki-Czamaninek

Specyfikacja Techniczna Czamaninek - Dębianki

ZOR Czamaninek-Dębianki

Dokumentacja projektowa, kosztorys, przedmiar - droga Iłowo

SST Iłowo

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-12 11:21:50.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Torzewo gm. Topólka"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja ZOR

Informacja z otwarcia ofert 29.08.2019

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:37:17.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:                  " Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz osób- załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 6

Wzór umowy - załącznik nr 7

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Kosztorys ofertowy - pozostałe branże

Projekt budowlany

Przedmiar robót - branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (25.07.2019)

Załącznik nr 7 - wzór umowy po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert 02.08.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:05:42 | Data modyfikacji: 2019-07-18 14:15:33.
Zapytanie ofertowe

na Remont dachu budynku remizy strażackiej w Paniewie

zapytanie_ofertowe.pdf

załącznik_nr 1.pdf

Załącznik_nr 1 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 2.pdf

Załącznik_nr 2 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 3.pdf

Załącznik_nr 3 (wersja edytowalna).doc

załącznik_nr 4 - wzór umowy.pdf

przedłużenie terminu składania ofert.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:22:32 | Data modyfikacji: 2019-07-05 11:38:10.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:12:26.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Kosztorys ofertowy - pozostałe branże

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót - branża elektryczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.06.2019r)

informacja z otwarcia ofert.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:00:43 | Data modyfikacji: 2019-07-05 08:08:47.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na przebudowę dróg gminnych w 2019 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - wykaz robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 - zobowiązanie podm. trzecich

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Dokumentacja Świerczyn - Iłowo

Dokumentacja Kozjaty - Orle

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Paniewek

Dokumentacja Rybiny - Kamieniec

Dokumentacja Sierakowy

Dokumentacja Sierakowy- Dębowiec

Dokumentacja Znaniewo

Dokumentacja Znaniewo-Głuszynek

ZOR Paniewek

ZOR Sierakowy

ZOR Świerczyn-Iłowo

ZOR Znaniewo

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-05-24 10:30:18.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Topólka"


 

zapytanie ofertowe.pdf

załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf

załącznik nr 2- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 3 - oświadczenie.pdf

Załącznik nr 3- (wersja edytowalna).doc

załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

wyjaśnienie_nr 1.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:27:22 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:13:09.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na: Zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Topólka"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełn. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełn. warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 - wzór umowy

wyjaśnienie nr 1.pdf

wyjaśnienie nr 2.pdf

unieważnienie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:25:35 | Data modyfikacji: 2019-05-17 10:38:11.
Zapytanie ofertowe

Postępowanie dotyczy dowozu dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać w 2019 roku"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:17:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Rysunki I część

Rysunki II część

Projekt budowlany - strona tytułowa

Projekt budowlany - opis

Strona tytułowa STWiORB

STWiORB - opis

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:53:06 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:18:25.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, przewidzianych przez Gminę Topólka
w 2019 roku.
 Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-02-04 13:40:32.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania na "Zakup paliwa w 2019 roku dla pojazdów Referatu Admisnistracyjno-Gospodarczego"

zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z załącznikami

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:03:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany- branża elektryczna

STWiORB (branża elektryczna)

Kosztorys ofertowy branża bud.

Kosztorys ofertowy branża elektryczna

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża elektryczna

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:35:21.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na "Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce"- zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej".  (zakup i dostawa sprzętu multimedialnego)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Wyjaśnienie nr 1

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:13:03 | Data modyfikacji: 2018-07-25 11:16:13.
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji  elementarnej"

Załączniki od nr 1 do nr 3 wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 26.06.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:15:46.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edykacji elementarnej"

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego od nr 1 do nr 4

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:29:16 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:29:37.
Zapytanie ofertowe
 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:27:16.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

SIWZ wraz załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (18.05.2018r)

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 24.05.2018

Informacja z otwarcia ofert 30.05.2018r

 Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2018.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:40:21.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania na: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących sie w w/w szkołach."

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ po modyfikacji (26.04.2018r)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (po modyfikacji)

Informacja z otwarcia ofert 09.05.2018

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:28:57.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania:" Rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23,24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, prowadzonego z wniosku stron.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zapr. do złożenia propozycji cenowej 22.03.18.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:59:56.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych w 2018 r"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Dokumentacja projektowa Czamanin

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa Czamaninek

Dokumentacja projektowa Dębianki-Dębianki

Dokumentacja projektowa Kozjaty - Orle

Dokumentacja projektowa Orle-Rybiny

Dokumentacja projektowa Rybiny-Kamieniec

Dokumentacja projektowa Sadłużek

Dokumentacja projektowa Sierakowy-Dębowiec

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Dęby Janiszewskie

Dokumentacja projektowa Świerczynek II

Dokumentacja projektowa Świerczynek-Świerczyn

Dokumentacja projektowa Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja projektowa Torzewo

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Głuszynek

Dokumentacja projektowa Znaniewo-Iłowo

ZOR

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:23:13.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania o rozgraniczenie nieruchomości działki nr 26 obręb Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr 23, 24, 25, 27, 80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń powiat radziejowski woj. kujasko-pomorskie, prowadzonego z wniosku strony.

Załącznik nr 1,2,3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 09.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:35:03.
Zapytanie ofertowe - zamówienie poniżej 30 tys
Euro

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejwie, w ramach projektu "Umiem pływać w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:05:39.
Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2018r

Modyfikacja treści SIWZ (2) z dnia 16.02.2018r

SIWZ po modyfikacji (16.02.2018r)

Projekt budowlany-branża sanitarna po zmianie (16.02.218)

 Modyfikacja treści SIWZ 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:36:45.
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Przedmiar robót b.sanitarna - poprawiony

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4 19.02.2018

Załącznik do wyjaśnienia nr 4 19.02.2018

 Wyjaśnienie nr 1 12.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:32:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

SIWZ

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany ( branża arch.-bud.)

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany ( branża sanitarna)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

Kosztorys i przedmiar branża elekt.

Kosztorys i przedmiar branża sanit.

Kosztorys i przedmiar branża bud.

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:25:33.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok - po
korekcie podyktowanej sprostowaniem oczywistej
omyłki pisarskiej
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 10:21:08 | Data modyfikacji: 2018-01-30 10:29:40.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2018 roku.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:28:33.
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka"

 Informacja z otwarcia ofert 29.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:41:18.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania pn."Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego"

 Zaproszenie 24.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:03:28.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 20.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:32:59.
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017

Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. 

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:31:25.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany- branża elektryczna

Projekt budowlany- branża arch.-konstr.

Projekt budowlany-branża sanitarna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża budowlana

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna

wyniki obliczeń

Kosztorysy i przedmiary

 Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:27:29.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Wyjaśnienie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.20147.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-22 12:35:00.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 Zapytanie ofertowe 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:05:44.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy Topólka w ilości szacunkowej 30 ton luzem."

 Zapytanie cenowe z załącznikami 18.09.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:41:45 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:43:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 Zapytanie ofertowe 13.07.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:15:42.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania: "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Grupa kapitałowa - załącznik nr4

Wzór umowy - załącznik nr 5

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 7 po modyfikacji

Załącznik nr 5 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.2017.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:31:53.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postepowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

SIWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie - załącznik nr 2

Oświadczenie - załącznik nr 3

Oświadczenie gr kapitałowa- załącznik nr 4

Wykaz robót

Wykaz osób- załącznik nr 6

Wykaz narzędzi-załącznik nr 7

Zobowiązanie podmiotów trzecich- załącznik nr 8

Wzór umowy - załącznik nr 9

Dokumentacja techniczna Chalno

Dokumentacja Czamaninek

Dokumentacja Kozjaty -Orle

Dokumentacja Opielanka-Głuszynek

Dokumentacja Orle-Rybiny

Dokumentacja Świerczyn-Bodzanowo

Dokumentacja Świerczyn-Iłowo

Dokumentacja Świerczynek-Paniewo

Dokumentacja Torzewo

Dokumentacja Wola Jurkowa Kolonia

Dokumentacja Znaniweo

szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekty organizacji ruchu Chalno

Projekty organizacji ruchu Opielanka-Głuszynek

Projekty organizacji ruchu Orle Rybiny

Projekty organizacji ruchu Świerczynek-Paniewo

Projekty organizacji ruchu Świerczyn-Iłowo

Projekty organizacji ruchu Torzewo

Projekty organizacji ruchu Wola Jurkowa Kolonia

Informacja z otwarcia ofert

 Ogloszenie o zamówieniu 28.06.17.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-28 15:03:13.
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania: "Sporządzenie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnuch innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie nr 1

Formularz ofertowy-wersja edytowalna

Odcieki i odgazowanie składowiska

Rysunki konstrukcyjne studzienek

Mapa poziomu wód gruntowych

Wyjaśnienie nr 2

Zapytanie ofertowe po zmianie

Formularz ofertowy po zmianie - wersja edytowalna

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 23.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-24 14:07:45.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania: Usługa dowożenia dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

Wyjaśnienie nr 1

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:50:16.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych na 2017rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych przez Gminę Topólka w 2017roku

 Plan postępowań na 2107 rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-18 14:32:21.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Zapytanie ofertowe, ekspertyza.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:37:36.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Zakup paliwa w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"

Modyfikacja treści zaproszenia

Zaproszenie po modyfikacji

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 07.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:38:50.
Informacja o podpisaniu umowy
24 listopada 2016r. Wójt Gminy Topólka podpisał umowę z wybranym wykonawcą:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL mgr inż. Łukasz Dymkowski ul. Pawia 17, 87-800 Włocławek

na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:02:45 | Data modyfikacji: 2016-11-24 12:03:51.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.

 ZAWIADOMIENIE

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:06:03.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej wielobranżowej dla zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Topólce"

Dotyczy dokumentacji technicznej na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:41:28 | Data modyfikacji: 2016-11-14 15:47:18.
Zzaproszenie do złożenia propozycji cenowej -
zamówienie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zaproszenie do skladania ofert 13.07.2016.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:15:09.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dootyczy postępowania: Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:34:44.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Wyjasnienie nr 1

Wyjasnienie nr 2

Opis techniczny poprawiony

Opis techniczny poprawiony (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ +Załączniki po modyfikacji

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016r (3).odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:04:28.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg gminnych

SIWZ wraz z załącznikami

Chalno

Dębianki

Karczówek

Paniewo

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Znaniewo

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016rok.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:47:29 | Data modyfikacji: 2016-04-15 14:01:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

SIWZ 15.04.2016r.

Zalączniki do SIWZ do nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7

Zalącznik nr 8

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Wyjasnienie nr 2 do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:40:45.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy postępowania "Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” "

 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 29.02.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34.

Zobacz:
 poprzednie .  Wyniki . 
Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:45:12
Data modyfikacji: 2016-10-12 13:40:34
Opublikowane przez: Milena Głowacka