Wyniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn.: "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia świetlica Czamanin

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czamanin świetlica

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-05-25 12:46:19.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn.: " Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lokale Czamanin

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lokale

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-05-25 12:41:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania na: "Przebudowę i modernizację dróg gminnych w 2020 roku"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020.pdf

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-04-22 09:58:34 | Data modyfikacji: 2020-05-04 14:56:25.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: " Zakup paliw w 2020 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego"

 BIP Zawiadomienie o wyniku postępowania 18.12.2019r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-18 14:48:30.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na obsługę bankową budżetu Gminy Topólka oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2020-2023.

 BIP Zawiadomienie o wyniku postępowania 13.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:22:57.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.12.2019

 BIP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-26 13:00:33.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrasturkturą towarzyszącą".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.11.2019r

 BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019rok..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:51:49 | Data modyfikacji: 2019-11-08 14:56:58.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszacą"

 BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-11-08 14:49:36.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą        "Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku - II etap"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego 24.09.2019r...pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-24 15:13:19.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg gminnych w 2019 roku - II etap"

 BIP informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.19.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:07:49.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie Klubu Seniora w Topólce"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 BIP informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:12:31.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Torzewo gm. Topólka"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 BIP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.19.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-13 11:02:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetagu nieograniczonego na " Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszacą"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 BIP Informacja o wyborze oferty 10.09.19.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:36:17.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na:Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w/w szkołach podstawowych. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:36:43.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na: "Przebudowę dróg gminnych w 2019 roku"

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:23:48.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania na realizację zadania pn.: " Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.03.2019rok.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:11:24.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na " Rekultywację części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń"

 BIP informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2019.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-03-14 10:04:59.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na dowóz dzieci na basen w Radziejowie w ramach projektu "Umiem pływać w 2019 roku".

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:12:46.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:08:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-04 10:17:38.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.09.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizację budynku remizy OSP w Topólce"  

 BIP - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.08.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-09-26 09:51:07.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej"

zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:37:27 | Data modyfikacji: 2018-08-03 13:45:57.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej". 

 BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.07.2018r..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:48:13.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 BIP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.06.2018r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:12:11.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania: Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. franciszka Becińskiego w Paniewie, szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP 25.05.2018r..odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:34:47.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na: " Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych.

 BIP- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:24:51.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.04.2018r.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:33:49.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania " Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku" 

 BIP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.04.2018.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:12:31.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Rozgraniczenie nieruchomości działki nr 26 położonej w obrebie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki o nr: 23,24,25,27,80 położone w obrębie Świesz gm. Bytoń pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie prowadzonego z wniosku stron.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 08:45:40.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:57:22.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topólce"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.03.2018 BIP.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:16:58.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.12.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-28 14:19:43.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.12.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:27:10.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postepowania: „Zakup paliwa w 2018 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego”

 Zawiadomienie o wyniku postepowania 06.12.2017r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:11:14.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienian 27.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:31:27.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:"Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce- zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-16 14:44:55.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania: " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.11.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-03 14:40:49.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzilenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.10.2017r..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:46:23.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na zakup i dostawę opału do Urzędu Gminy Topólka.

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 04.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:40:57.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 27.09.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:54:41.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania:"Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.08.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:45:51.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.07.2017.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-28 11:39:12.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania "Przebudowa drópg gminnych w 2017 roku"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-28 11:34:27.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania "Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce z klasami gimnazjalnymi oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujacych się w/w szkołach podstawowych"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.07.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:50:21.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-26 11:42:07.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 21.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:07:45.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na:"Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń"

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:43:36.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania: Usługa dowozu dzieci na basen w Radziejowie w ramach realizacji projektu "Umiem pływać 2017"

 Zawiadomienie o wyborze oferty 23.02.17.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:23:29.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania: Zakup paliw w 2017 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 14.12.16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:47:02.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania: Dowożenia dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.08.16.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-25 13:43:28.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania:Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa

 Zawiadomienie o wyniku post.19.07.2016r.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:59:52.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania:Dowożenie dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do szkół Gminy Topólka i z powrotem.

 Zawiadomienie o wyniku post. BIP 01.07.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-01 14:06:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2016.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-27 11:37:57.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania:"Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka"

 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.16.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:11:23.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka

 Zawiadomienie wyniku post.25.05.2016.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:28:23.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia18.05.16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:05:15 | Data modyfikacji: 2016-05-18 09:09:03.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskowe, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z terenu Gminy Topólka”

 Zaw. o wyniku postepowania 17.06.16.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:08:16.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania na "Usługę dowozu dzieci na basen w Radziejowie, w ramach projektu "Umiem pływać""

 Zawiadomienie o wyborze oferty 03.03.2016r.doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:16:51.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania „Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.09.15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:41:20.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania "Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa."

 Zawiadomienie BIP 11.09.2015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:09:35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania "Dowożenie uczniów do szkół Gminy Topólka"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.08.15.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-31 11:42:05.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania " Dostawa mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z trensportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa"

 Zawiadomienie o wyniku postepowania 24.08.14.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-25 08:18:41.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania "Usługa dowożenia uczniów do szkół Gminy Topólka"

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 21.08.015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-25 08:15:58.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.06.15.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-30 12:05:57.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka"

 Zawiadomienie o wyn. post. BIP 22.06.15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:00:10.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia i o zmianie
ogłoszenia

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zmianie ogłoszenia 03.06.15.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:03:57.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania "Przebudowa dróg gminnych"

 Zawiadomienie o wyniku post. BIP 27.05.15.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-29 09:40:56.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zamówienie
poniżej 30 tys Euro

Dotyczy postępowania "Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka"

 Zawiadomienie o wyniku postępowania 23.01.2015.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-27 12:24:29.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.11.14.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-11-12 09:40:59.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Topólka.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.09.14.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-09-29 14:04:26.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy postępowania" Dowóz uczniów do szkół Gminy Topólka" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.07.14.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-30 08:55:20.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.
zamówienia poniżej 30 tys. Euro
Dotyczy zamówienia: "Kompleksowe pomiary w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, wykonanie mapy sieci drogowej wraz z przekazaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.07.2014.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 09:23:03.
Zawiadomienie o wyniku postępowania poniżej 30
tys Euro
Dotyczy postępowania "Kompleksowe pomiary w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, wykonanie mapy sieci drogowej wraz z przekazaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami" Zawiadomienie o wyniku postepowania 03.07.2014.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:06:53.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy zamówienia publicznego " Dowożenie uczniów do szkół Gminy Topólka" Zawiadomienie o wyniku postępowania 01.07.14.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:02:53.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.06.14.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 14:43:44.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Topólka” BIP Zawiadomienie o wyniku post. 04.06.14.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:26:35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy „Dostawy mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.05.2014.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:40:41.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy przebudowy dróg gminnych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.05.2014.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:20:48 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:21:13.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.
zamówienia poniżej 14 tys. Euro
Dotyczy "Demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka" Zawiadomienie o zawarciu umowy...doc

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:58:12 | Data modyfikacji: 2014-05-12 09:01:34.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy "Przebudowy dróg gminnych" Zawiadomienie o wyn. post. BIP...pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:20:26.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy postępowania na "Dostawę mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa" BIP zaw. o wyn. postęp..pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:47:00.
Zawiadomienie o wyniku postępowania poniżej 14
tys Euro
Dotyczy wykonania zadania pn.:
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka”, o wartości poniżej 14 tyś. euro. Zawiadomienie o wyniku post. BIP.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:07:16.
Unieważnienie postępowania
Dostawa mieszanki grysowo – wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa Unieważnienie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:15:04.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.
zamówienia poniżej 14 tys. Euro
Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-01-02 11:02:38.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zakup paliwa w 2014 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego Ogłoszenie

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:39:34.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu POKL „Większe kwalifikacje” w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.12.13.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-19 10:03:28 | Data modyfikacji: 2013-12-19 10:05:08.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zakup paliwa w 2014 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno - Gospodarczego

Zbiorcze zestawienie ofert.odt

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:53:41.
Zawiadomienie o wyniku postępowania poniżej 14
tys Euro
„Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka” Zawiadomienie o wyniku postepowania opał.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-18 08:52:56.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu POKL „Większe kwalifikacje” w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 Zawiadomienie o wyniku postępowania 1.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:07:18.
Uniewaznienie postępowania
 Unieważnienie postępowania BI P.odt

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-20 10:53:18.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Topólka w 2013r.

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:20:15.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Topólka w 2013 r Zawiadomienie o wyniku postępowania BIP.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-22 08:35:31.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 18.07.2013r.
RGiP-V.271.15.2013


Topólka: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111933-2013 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Topólka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie odbywać się będzie na czterech trasach:

Trasa nr 1

Topólka – Znaniewo – Miłachówek – Orle – Wyrobki - Topólka – 33 km

Trasa nr 2

Topólka – Chalno – Wola Jurkowa – Kolonia Czamanin – Czamaninek – Topólka – Iłowo – Świerczynek – Topólka – 20 km

Trasa nr 3

Topólka – Olszak – Kamieniec – Kamieńczyk – Sierakowy – Kozjaty – Czamanin – Karczówek – Topólka – 35 km
Trasa nr 4

Topólka – Sadłużek – Torzewo – Sadłóg – Paniewo – Paniewek – Świerczyn – Bielki – Topólka – 30 km

Łączny przejazd na ww. trasach nie może przekroczyć 4100 km tygodniowo.
Wykonawca musi posiadać sprawne technicznie autobusy w ilości niezbędnej do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Kierowcy muszą posiadać kwalifikacje wymagane przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz.1371 z dnia 30 października 2001 r.) zgodnie z rozdziałem 7.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Transport Osobowy, Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 356782,00
•    Oferta z najniższą ceną: 356782,00 / Oferta z najwyższą ceną: 383268,00
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:29:00.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 28.06.2013 r.

RGiP-V.271.15.2013

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka oceniana wg kryterium ceny zdobyła 100,00 pkt.
(cena oferowana netto: 2,12 zł/ 1 km, brutto: 2,29 zł/1 km

Oferta, złożona przez „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, Witowo 1, 88-232 Witowo oceniana wg kryterium ceny zdobyła 93,09 pkt.
(cena oferowana netto: 2,28 zł/ 1km, brutto: 2,46 zł/1 km)

Oferta złożona przez INTERBUS Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń oceniana wg kryterium ceny zdobyła 96,22 pkt.
(cena oferowana netto: 2,20 zł/ 1 km, brutto: 2,38 zł/1 km)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej
oferty.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:28:36.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2013-06-10


RGiP-V.271.14.2013

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Topólka” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
1.    Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt. (Cena brutto: 383.758,56 zł)
2.    Oferta złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej Groneko S.C., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie oceniana wg kryterium ceny zdobyła 282,00 pkt. (Cena brutto: 408.240,00 zł,)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

    
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:28:11.
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Topólka, dnia 2013-05-27

RGiP-V.271.13.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


     Wójt Gminy Topólka, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Topólka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 189726-2013 w dniu 15.05.2013 r.


Uzasadnienie


       Zgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zmianami) Zamawiający unieważnił postepowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:27:50.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 07.05.2013 r.

RGiP-V.271.07.2013

Topólka: Dostawa mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa.
Numer ogłoszenia: 178222 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178222 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki grysowo - wapiennej o frakcji od 0 mm do 31,5 mm w ilości 1600 ton oraz o frakcji od 2 mm do 6 mm w ilości 50 ton do sołectw wskazanych na terenie gminy Topólka z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Sprzęt - zestaw min. 24 tony z wywrotem tylnym lub bocznym. 2 Odbiór każdego kursu mieszanki grysowo - wapiennej musi być potwierdzony przez sołtysa lub upoważnionego pracownika UG Topólka. 3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszanki grysowo - wapiennej łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Topólka 4. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego. 5. Wykonawca przy każdorazowej dostawie (tj. dla każdego kursu osobno), przedłoży Zamawiającemu dowód odbioru, tj. kwit wagowy . 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS, Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61050,00
Oferta z najniższą ceną: 61050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86524,36
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:27:23.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2013-04-17

RGiP-V.271.07.2013
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawa mieszanki grysowo-wapiennej łącznie z transportem na drogi gminne i poszczególne sołectwa” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

Przedsiębiorstwo Transportowe "EUROTRANS" ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
1.    Oferta, która została wybrana złożona przez Przedsiębiorstwo Transportowe "EUROTRANS" ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław oceniana wg kryterium ceny zdobyła 100 pkt.  (Cena brutto: 75.091,50 zł.)
2.    Oferta złożona przez P.H.U. "TOM" Tomasz Szitenhelm Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin oceniana wg kryterium ceny zdobyła 70,56pkt.  (Cena brutto: 106.425,00 zł)
3.    Oferta złożona przez P.P.U.H Franciszek Żywiczyński Krzywosądz, 88-210 Dobre oceniana wg kryterium ceny zdobyła 91,02 pkt. (Cena brutto: 82.500,00 zł)


W trakcie postępowania Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył Wykonawcę - F.P.H.U. CELMAR Zaduszniki 21A, 87-603 Wielgie.
    Wykonawca nie dołączył do oferty pełnomocnictwa uprawniającego osobę podpisującą ofertę. Zamawiający w dniu 11.04.2013 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie dokumentu nie uzupełnił w związku z tym należało uznać, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1, co skutkuje wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W trakcie postępowania Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę – P.H.U. „WULKAN” Paweł Niezgoda Piecewo 8, 87-330 Jabłonowo Pom.
    Wykonawca do oferty nie dołączył właściwego podpisanego formularza ofertowego. W związku z tym, że nie jest to dokument, o którym mowa  w art. 25 ust.1 ustawy PZP i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ofertę należało odrzucić jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:27:00.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2013-04-09
RGiP-V.271.06.2013
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

KONSORCJUM FIRM LIDER: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński PARTNER: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o.

Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
1.    Oferta, która została wybrana złożona przez KONSORCJUM FIRM LIDER: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno PARTNER: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 oceniana wg kryterium ceny zdobyła 240,00 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 60,00 pkt. Łącznie 300,00 pkt. (Cena brutto: 495.440,85 zł, Okres gwarancji: 4 lata)
2.    Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo oceniana wg kryterium ceny zdobyła 204,45 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 60,00 pkt. Łącznie 264,45 pkt. (Cena brutto: 581.606,09 zł, Okres gwarancji: 4 lata)
W trakcie postępowania Zamawiający  nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.
    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:26:39.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, 2013-03-08
RGiP-V.271.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W TOPÓLCE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TOPÓLCE ORAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH W SADŁOGU, SIERAKOWACH I BIELKACH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Topólka położonego w Topólce na dz. nr 71/2. Zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu nad ostatnia kondygnacją. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą. Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmuje również: - wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.) - wymiana systemu odprowadzania wód opadowych z dachów (rynny, rury spustowe) - wymiana grzejników - wymiana kotła C.O. Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury położonego w Topólce na dz. nr 70. Zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, stropodachu nad częścią budynku oraz dachu pozostałej części budynku przez wykonanie docieplenia sufitów. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą. Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmuje również: - wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.) - wymiana systemu odprowadzania wód opadowych z dachów (rynny, rury spustowe) - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tych samych otworach) - wymiana grzejników Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sadłogu na dz. nr 1/1 i 1/4. Zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą. Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmuje również: - wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.) - wymiana systemu odprowadzania wód opadowych z dachów (rynny, rury spustowe) Wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach na dz. nr 47/1. Zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą. Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmuje również: - wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.) Wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sierakowach na dz. nr 352/4. Zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą. Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmuje również: - wykonanie wymiany istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.) - wymiana systemu odprowadzania wód opadowych z dachów (rynny, rury spustowe).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.14-7, 45.33.10.00-6, 45.33.11.10-0, 45.45.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337.277,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 218.134,40 netto
•    Oferta z najniższą ceną: 195.355,42 netto / Oferta z najwyższą ceną: 355.923,82 netto
•    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:26:16.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2013-02-25

Zawiadomienie o wyniku postępowania


RGiP-V.271.02.2013
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W TOPÓLCE, GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TOPÓLCE ORAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH W SADŁOGU, SIERAKOWACH I BIELKACH” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH, Józef Sławianowski, ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek

Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
1.    Oferta, która została wybrana złożona przez Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH, Józef Sławianowski, ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt. (Cena brutto: 268.305,31 zł)
2.    Oferta złożona przez Zakład Ogólnobudowlany LEWBUD Eugeniusz Lewandowski, Czołowo 106B, 88-200 Radziejów oceniana wg kryterium ceny zdobyła 288,18 pkt. (Cena brutto: 279.299,81 zł,)
3.    Oferta złożona przez SOL-BET Usługi Remontowo-Budowlane, Paweł Sołdański, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc oceniana wg kryterium ceny zdobyła 286,65 pkt. (Cena brutto: 280.793,16 zł)
4.    Oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 284,07 pkt. (Cena brutto: 283.343,72 zł)
5.    Oferta złożona przez PH-U Pro-Met Mariusz Pankiewicz, ul. Polna 17, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 281,85 pkt. (Cena brutto: 285.572,72 zł)
6.    Oferta złożona przez Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych CHEMIKOR ul. Barska 13A, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 238,05 pkt. (Cena brutto: 338.146,35 zł)
7.    Oferta złożona przez Usługi Remontowo-Budowlane BUDMAR Marcin Matłosz, ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka oceniana wg kryterium ceny zdobyła 237,06 pkt. (Cena brutto: 339.538,88 zł)
8.    Oferta złożona przez AD BUILDING Agata Pełka ul. Matejki 9/6, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 234,66 pkt. (Cena brutto: 343.018,34 zł.)
9.    Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 233,91 pkt. (Cena brutto: 344.108,05 zł.)
10.    Oferta złożona przez BUDREMEX Władysław Pilewski ul. Niemojewskich 18, 88-100 Inowrocław oceniana wg kryterium ceny zdobyła 233,31 pkt. (Cena brutto: 344.983,64 zł.)
11.    Oferta złożona przez Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. J. Ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 229,11 pkt. (Cena brutto: 351.332,45 zł.)
12.    Oferta złożona przez Firma Remontowo-Budowlana MAŁY Roman Kawczyński Józefowo 25A, 87-630 Skępe oceniana wg kryterium ceny zdobyła 225,66 pkt. (Cena brutto: 356.700,00 zł.)
13.    Oferta złożona przez Przedsiebiorstwo Budowlano-Instalacyjne REMBUD Sp. z o.o. ul. Kruszyńska 16, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 221,22 pkt. (Cena brutto: 363.835,06 zł.)
14.    Oferta złożona przez MISTER-BUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 91, 88-100 Inowrocław oceniana wg kryterium ceny zdobyła 214,62 pkt. (Cena brutto: 375.034,92 zł.)
15.    Oferta złożona przez PHU MEGA Sp. z o.o. ul. Cicha 15a, 88-100 Inowrocław oceniana wg kryterium ceny zdobyła 207,03 pkt. (Cena brutto: 388.799,17 zł.)
16.    Oferta złożona przez PHU DAWBUD Adam Iwański ul. Paprocia 105, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 204,90 pkt. (Cena brutto: 392.843,50 zł.)
17.    Oferta złożona przez PW DOMART Ireneusz Paradziński, Zbigniew Przybysz ul. Brzeska 33B, 87-890 Lubraniec oceniana wg kryterium ceny zdobyła 203,49 pkt. (Cena brutto: 395.574,89 zł.)
18.    Oferta złożona przez REST Sp.J. Plac F. Skarbka 4, 87-100 Toruń oceniana wg kryterium ceny zdobyła 203,43 pkt. (Cena brutto: 395.691,00 zł.)
19.    Oferta złożona przez FHUP ARIS Rolbiecki Zbigniew Grzegorz 8, 87-140 Chełmża oceniana wg kryterium ceny zdobyła 194,49 pkt. (Cena brutto: 413.846,34 zł.)
20.    Oferta złożona przez ZUH SŁAW-BUD Sławomir Strzałkowski Owadów 93, 26-631 Jastrzębia oceniana wg kryterium ceny zdobyła 194,31 pkt. (Cena brutto: 414.228,19 zł.)
21.    Oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie oceniana wg kryterium ceny zdobyła 189,99 pkt. (Cena brutto: 423.632,02 zł.)
22.    Oferta złożona przez GPU ALGAWA Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj. oceniana wg kryterium ceny zdobyła 183,87 pkt. (Cena brutto: 423.632,02 zł.)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

W trakcie postępowania Zamawiający odrzucił 1 ofertę:

1.    Ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień i zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm). Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.
W trakcie badania ofert Zamawiający uznał, że oferta z najniższą ceną jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W celu zweryfikowania tego podejrzenia wystąpiono do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w terminie 4 dni od otrzymania pisma, wskazując 3 elementy kosztorysu ofertowego, które wycenione były bardzo nisko i mogły mieć wpływ na wysokość ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień.
    
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski


 Zawiadomienie25.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:25:53.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, 2013-02-22
RGiP-V.271.03.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Inwestycja pn: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Borek i Rybiny Leśne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Borek i Rybiny Leśne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka - Lubraniec na odcinku od km 6+665,00 do km 8+838,00 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 27 w m. Rybiny i nr 77 w m. Borek. Budowa obejmuje wykonanie nawierzchni ścieżki z betonu asfaltowego. Projekt zakłada wykonanie następujących robót: - roboty pomiarowe, - rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych i obrzeży betonowych, - usuniecie drzew o średnicy 80-100 cm, - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej długości ścieżki i wjazdów, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0/31,5), - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - profilowanie poboczy, - wykonanie oznakowania pionowego, - montaż urządzeń brd - poręczy U-11a, - ustawienie oporników betonowych na wjazdach 12x25, - ustawienie krawężników betonowych 15x30, - ustawienie obrzeży betonowych 30x8..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.31.61-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 613.302,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 559.650,50
•    Oferta z najniższą ceną: 444.776,88 / Oferta z najwyższą ceną: 568.430,20
•    Waluta: PLN.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:25:06.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 2013-02-11

Zawiadomienie o wyniku postępowania


RGiP-V.271.03.2013
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Borek i Rybiny Leśne” prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn

Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
1.    Oferta, która została wybrana złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn oceniana wg kryterium ceny zdobyła 143,04 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 120,00 pkt. Łącznie 263,04 pkt. (Cena brutto: 688.370,12 zł, Okres gwarancji: 8 lat)
2.    Oferta złożona przez PPHU MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 oceniana wg kryterium ceny zdobyła 160,89 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 90,00 pkt. Łącznie 250,89 pkt. (Cena brutto: 612.082,13 zł, Okres gwarancji: 6 lat)
3.    Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODRÓG Sp. z o.o. oceniana wg kryterium ceny zdobyła 165,66 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 75,00 pkt. Łącznie 240,66 pkt. (Cena brutto: 594.420,26 zł, Okres gwarancji: 5 lat)
4.    Oferta złożona przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oceniana wg kryterium ceny zdobyła 180,00 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 45,00 pkt. Łącznie 225,00 pkt. (Cena brutto: 547.075,56 zł, Okres gwarancji: 3 lata)
5.    Oferta złożona przez EL-Kajo Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz oceniana wg kryterium ceny zdobyła 140,85 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 75,00 pkt. Łącznie 215,85 pkt. (Cena brutto: 699.169,15 zł, Okres gwarancji: 5 lat)
6.    Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 165,09 pkt. Wg kryterium okres gwarancji zdobyła 45,00 pkt. Łącznie 210,09 pkt. (Cena brutto: 596.457,26 zł, Okres gwarancji: 3 lata)
W trakcie postępowania Zamawiający  nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.
    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 14:24:26.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi RGiP-V.271.12.2012

Numer ogłoszenia: 267268 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2011

Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy TopólkaZałączniki:
  • zał. (Ogłoszenei o udzieleniu zamówienia BIP.doc)
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Topólka, dnia 28.12.2011 r.


RGiP-V.271.32.2011-10

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Topólka, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  "Zakup paliwa w 2012 roku dla pojazdów Referatu Administracyjno – Gospodarczego"- ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 335055-2011.


UzasadnienieZgodnie z artykułem 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnił postepowanie, gdyż w wyznaczonym terminie do skałdania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Topólka, dnia 21.12.2011r

RGiP-V.271.31.2011

Wójt Gminy Topólka informuje, że do realizacji zamówienia „Dostawa opału do Urzędu Gminy Topólka”, którego kwota nie przekracza 14.000 Euro i nie podlega Ustawie prawo zamówień publicznych została wybrana oferta złożona przez Składnica Artykułów Masowych „WĘGLKOPASZ” sp. jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko, której ceny  jednostkowe wynosiły:

Węgiel kamienny:
-    cena netto – 590,00 zł/t
-    cena brutto – 725,70 zł/t

Miał węglowy:

-    cena netto – 445,00 zł/t
-    cena brutto – 547,35 zł/tWójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Topólka, 16.12.2011r 

RGiP-V.271.29.2011-13 

Topólka: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011r. deficytu budżetu Gminy Topólka w wysokości 700 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 429956 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301857 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011r. deficytu budżetu Gminy Topólka w wysokości 700 000,00 zł.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011r. deficytu budżetu Gminy Topólka w wysokości 700 000,00 zł 1) Termin spłaty kapitału do 31 grudnia 2019 r. -w roku 2012 - 50.000,00 zł -w roku 2013 - 50.000,00 zł -w roku 2014 - 100.000,00 zł -w roku 2015 - 100.000,00 zł -w roku 2016 - 100.000,00 zł -w roku 2017 - 100.000,00 zł -w roku 2018 - 100.000,00 zł -w roku 2019 - 100.000,00 zł 2) Waluta: PLN. 3) Kwota kredytu: 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 ). 4) Karencja w spłacie kapitału - do dnia 31 grudnia 2011 r. 5) Spłata odsetek - miesięczna. 6) Stawka bazowa kredytu - WIBOR 1M, oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M + m (marża banku). 7) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych (kredytu w pełnej wysokości) - do 31.12.2011r. 8) Spłata kapitału: w równych ratach półrocznych, w okresie od I półrocza 2012 r. do II półrocza 2019 r., płatnych ostatniego dnia każdego półrocza. 9) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek 10) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim 3 dniowym powiadomieniu banku - bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 11) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. 12) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do wysokości uruchamianej transzy (dla potrzeb przygotowania oferty zakłada się, ze kredyt zostanie wykorzystany w pełnej wysokości). 13) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. 14) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego: weksel własny in blanco 15) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, znajdują się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.biuletyn.abip.plugtopolka oraz wg wyboru i potrzeb wykonawcy, do wglądu w siedzibie zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ñ   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ   Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy,, ul. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ   Cena wybranej oferty: 194455,76

ñ   Oferta z najniższą ceną: 194455,76 / Oferta z najwyższą ceną: 201181,81

ñ   Waluta: PLN.

rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Topólka, dnia 06.12.2011 r.
RGiP-V.271.30.2011-12

Wg rozdzielnika
Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2011r. deficytu budżetu Gminy Topólka w wysokości 700 000,00 zł prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek
Uzasadnienie
Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta, która została wybrana złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt.
Cena oferowana : 194.455,76 zł

Oferta złożona przez Kujawsko – Dobrzyński  Bank Spółdzielczy , ul Żabia 6, 87-800 Włocławek  oceniana
wg kryterium ceny zdobyła 289,98 pkt.
Cena oferowana: 201.181,81 zł

W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, 18.08.2011r

RGiP-V.271.26.2011-20
Topólka: Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka.
Numer ogłoszenia: 221833 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191925 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie map w skali 1:1000 do celów projektowych pod planowane przydomowe oczyszczalnie ścieków - ilość 110 szt., dla terenów wskazanych przez inwestora. Minimalny zakres mapy pod jedną oczyszczalnię to 0,3 ha. 2. Wykonanie projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków - 110 szt. Projekty należy wykonać w formie papierowej w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna. Dokumentacja winna być uzgodniona w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Radziejowie oraz zawierać uzgodnienie lokalizacji z właścicielem nieruchomości, na której będzie budowana. 3. Wykonanie zbiorczych kosztorysów inwestorskich i ślepych szczegółowych i uproszczonych w formie papierowej - po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna. 4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia we właściwym organie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    PROTERMO, Usługi Projektowe, Łukasz Leszczyński, Al. Jana Pawła II 39/14, 09-410 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 54890,00
•    Oferta z najniższą ceną: 54890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118000,00
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Topólka, dnia 03.08.2011 r.

 

RGiP-V.271.26.2011-19

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka  prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez PROTERMO Usługi Projektowe, Łukasz Leszczyński, Al. Jana Pawła II 39/14, 09-410 Płock

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Oferta, która została wybrana złożona przez PROTERMO Usługi Projektowe, Łukasz Leszczyński, Al. Jana Pawła II 39/14, 09-410 Płock oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.

(cena oferowana netto: 54.890,00 zł, brutto: 67.514,70zł)

 

Oferta złożona przez P.H.U. „TECHMET” Stanisław Sławkowski ul. Tulipanowa 14, 87-600 Lipno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 249,80 pkt.

(cena oferowana netto: 87.900,00 zł, brutto: 108.117,00 zł)

 

Oferta złożona przez ECOKUBE Sp.zo.o Technologie Ochrony Środowiska , ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź oceniana wg kryterium ceny zdobyła 317,76 pkt.

(cena oferowana netto: 69.100,00 zł, brutto: 84.993,00zł)

 

Oferta złożona przez „KB-INSTALACJE” Krzysztof Bobrowski, ul. Siewna 9/13, 94-250 Łódź, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 293,52 pkt.

(cena oferowana netto: 74.800,00 zł, brutto: 92.004,00zł)

 

Oferta złożona przez COMPLEX PROJEKT Biuro Projektowo Konsultingowe Sp. Zo.o., Plac Wolności 6/4, 40-078 Katowice, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 186,08 pkt.

(cena oferowana netto: 118.000,00 zł, brutto: 145.140,00 zł)

 

Oferta złożona przez Eko Technologie, Witold Żołna, Osiedle Kasztanowe 4c/2, 70-895 Szczecin, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 344,12 pkt.

(cena oferowana netto: 63.800,00 zł, brutto: 78.474,00 zł)

 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKALMIAR” s.c. Roman Lewocki, Leszek Lewocki , ul. Strażacka 7a, 87-700 Aleksandrów, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 274,12 pkt.

(cena oferowana netto: 80.100,00 zł, brutto: 98.523,00 zł)

 

Oferta złożona przez EKO-BUD, Agnieszka Żołędowska, ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 338,40 pkt.

(cena oferowana netto: 64.880,00 zł, brutto: 79.802,40 zł)

 

Oferta złożona przez Firma Inwestor, Kazimierz Wielichnowski, ul. Gałczyńskiego 18, 87-800 Włocławek, oceniana wg kryterium ceny zdobyła 258,92 pkt.

(cena oferowana netto: 84.800,00 zł, brutto: 104.304,00 zł)

 

W trakcie postępowania Zamawiający  wykluczył 3 Wykonawców.

 

1.        „INSTAL-KOMPLEX”, Andrzej Miazek, ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający zażądał, między innymi:  

a)        aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b)       aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca w ofercie nie przedłożył wymaganych zaświadczeń.

W dniu 28.07.2011r. Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał „INSTAL-KOMPLEX” Andrzej Miazek do uzupełnienia brakujących dokumentów, jednak „ INSTAL-KOMPLEX” Andrzej Miazek nie dostarczył w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia o udzielenie zamówienia, wymaganych przez Zamawiającego i wskazujących na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Fakt nie wykazania spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz nie spełnienie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia,  stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

2.        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe „EKOBUD” Sp.zo.o., Modzerowo 49 C, 87-800 Włocławek

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający zażądał, między innymi:

a). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie  

     zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

     właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

     wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

     Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

     ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

     właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

     wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c)    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie

      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

     postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert.

Do oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe „EKOBUD” Sp. zo.o dołączono nieaktualne ww.dokumenty.

W dniu 28.07.2011r. Wójt Gminy Topólka, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe „EKOBUD” sp. Zo.o. do uzupełnienia oferty o aktualne ww. dokumenty, gdyż w ofercie znajdowało się nieaktualne zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu w opłacaniu składek  (wydane w dniu 25.02.2011r.); zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (wydane 16.12.2010r.) i odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w dniu 12.01.2011r.).  

W dniu 01.08.2011r Wykonawca dostarczył aktualne zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu  w opłacaniu składek stan na 20.07.2011r i zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, stan na dzień 21.07.2011r.  

Jednakże uzupełniony przez Wykonawcę dokument - Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru przedsiębiorców)  przedstawił stan na dzień 29.07.2011r. i nie potwierdza wykazania braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert tj. na dzień 22.07.2011r. Dokument może być wystawiony z datą po otwarciu ofert, ale musi potwierdzać stan faktyczny najpóźniej na dzień składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust 3 oraz art. 26 ust. 2a ustawy PZP uzupełnione dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać  spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Fakt nie wykazania spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz nie spełnienie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia,  stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

3.        Bio Hydro System s.c. Michał Sztajnert, Ernest Hamczyk, ul. 19 Stycznia 8, 97-400 Bełchatów

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu żądał między innymi:

 - załącznik nr 2 -  oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 prawa zamówień

- załącznik nr 4– oświadczenie Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie ze SIWZ rozdział X pkt 4. ppk. a). wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólnie zobligowani są do złożenia wyżej wymienionych dokumentów.

Bio Hydro System  Michał Sztajnert, Ernest Hamczyk działając jako spółka cywilna powinni złożyć  ww. dokumenty każdy z osobna. Jednak w ofercie złożonej przez Bio Hydro System przedmiotowe dokumenty podpisane są tylko przez jednego wspólnika, Pana Michała Sztajnerta, w związku z powyższym Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał Bio Hydro System s.c. do uzupełnienia  dokumentów ( podpisanych także przez Pana Ernesta Hamczyka) wskazujących na brak podstaw do wykluczenia o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Bio Hydro System s.c.  w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie nie dostarczyła ww. dokumentów.

Fakt nie wykazania spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz nie spełnienie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia,  stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

 

 

W trakcie postępowania Zamawiający  odrzucił 1 Ofertę.

 

1.  proKAD s.c., Krzysztof Kujawka, Aleksandra Żółtowska, ul. Mąkowarska 8, 85-960 Bydgoszcz

Oferta złożona przez proKAD s.c. według Zamawiającego zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wójt Gminy Topólka, działając zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych w dniu 25.07.2011r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Firma proKAD s.c. Krzysztof Kujawka, Aleksandra Żółtowska w dniu 27.05.2011r. odpowiadając na pismo Wójta Gminy Topólka, wyjaśniła, że w złożonej ofercie przetargowej nie uwzględniono kosztów związanych z uzgodnieniami  w Powiatowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Radziejowie. W tej sytuacji Wykonawca stwierdził, że nie jest w stanie należycie wykonać zadania i prosi o odrzucenie oferty.

W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 4  ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:51:15.
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
Topólka, dnia 01.07.2011 r.

RGiP-V.271.22.2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę parkingu w miejscowościach: Sadłóg, Sierakowy, Czamaninek, Bielki i Topólka gm. Topólka  prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK, Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie
Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK, Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 257.385,80 zł, brutto: 316.584,53 zł)

Oferta złożona przez PHUB „MAKRUSZ”, Łysek 35, 62-610 Sompolno oceniana wg kryterium ceny zdobyła 383,36 pkt.
(cena oferowana netto: 268.547,82 zł, brutto: 330.313,82 zł)

W trakcie postępowania Zamawiający  wykluczył 3 Wykonawców, oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych uznaje sie za odrzucone.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE
Topólka, dnia 01.07.2011 r.

RGiP-V.271.22.2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę parkingu w miejscowościach: Sadłóg, Sierakowy, Czamaninek, Bielki i Topólka gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego zostały wykluczone następujące oferty:

Oferta nr 1
PPHU „KOM – BUD” Kazimierz Mastalerski, ul. Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
-    Wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków jego udziału w postępowaniu, a mianowicie załącznik nr 8 – wykaz wykonanych  robót budowlanych.

Oferta nr 3
Zakład Transportowo – Budowlany, Włodzimierz Sulkowski, Siecień 137, 9-413 Sikórz
-    Wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4   ustawy Prawo zamówień publicznych.
Brak dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie załącznik nr 8 – wykaz wykonanych  robót budowlanych.

Oferta nr 5
BGD Andrzej Piotrowski, ul. Kościuszki 87/3, 06-100 Pułtusk
-    Wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie załącznik nr 6 – wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  załącznik nr 8 – wykaz wykonanych  robót budowlanych wraz z ich udokumentowaniem oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej ofertę.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 20.07.2011r.
RGiP-V.271.25.2011
Topólka: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka
Numer ogłoszenia: 197709 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171563 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka. Dowożenie realizowane będzie na trzech głównych trasach obejmując odpowiednią liczbę dzieci i miejscowości, z których dzieci są dowożone. Opis tras: Trasa nr 1 Topólka - Znaniewo - Miłachówek - Orle - Topólka -31 km Trasa nr 2 Topólka - Chalno - Wola Jurkowa - Kolonia Czamanin - Czamaninek - Topólka - Iłowo - Świerczynek- Topólka - 20 km Trasa nr 3 Topólka - Olszak - Kamieniec - Kamieńczyk - Sierakowy - Kozjaty - Czamanin - Karczówek - Topólka - 35 km Usługę należy wykonać w okresie od 01.09.2011 r. do 29.06.2012r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dowozu, opracowanym przez dyrektorów szkół i zatwierdzonych przez Wójta Gminy Topólka. Do harmonogramu załączona zostanie mapa gminy z zaznaczonymi trasami dowozu. Łączny przejazd na w/w trasach wynosi 2500 km tygodniowo. Wykonawca musi posiadać sprawne technicznie autobusy w ilości niezbędnej do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Kierowcy muszą posiadać kwalifikacje wymagane przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz.1371 z dnia 30 października 2001 r.) zgodnie z rozdziałem 7..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Transport Osobowy, Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 221350,00
•    Oferta z najniższą ceną: 221350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 256500,00
•    Waluta: PLN.Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 19.07.2011r
RGiP-V.271.22.2011
Topólka: Budowa parkingu w miejscowościach: Sadłóg, Sierakowy, Czamaninek, Bielki i Topólka gm. Topólka.
Numer ogłoszenia: 196163 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149795 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w miejscowościach: Sadłóg, Sierakowy, Czamaninek, Bielki i Topólka gm. Topólka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa parkingu w Sadłogu polegająca na: -Robotach przygotowawczych -Wykonaniu podbudowy -Wykonaniu krawężników -Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej -Robotach wykończeniowych -Obsłudze geodezyjnej Budowa parkingu w Sierakowach polegająca na: -Robotach przygotowawczych -Wykonaniu podbudowy -Wykonaniu krawężników -Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej -Robotach wykończeniowych -Obsłudze geodezyjnej Budowa parkingu w Czamaninku polegająca na: -Robotach przygotowawczych -Wykonaniu podbudowy -Wykonaniu krawężników -Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej -Ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu -Obsłudze geodezyjnej Budowa parkingu w Bielkach polegająca na: -Robotach przygotowawczych -Wykonaniu podbudowy -Wykonaniu krawężników -Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej -Robotach wykończeniowych -Obsłudze geodezyjnej Budowa parkingu w Topólce polegająca na: -Robotach przygotowawczych -Wykonaniu podbudowy -Wykonaniu krawężników -Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej -Ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu -Obsłudze geodezyjnej Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368960,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 257385,80
•    Oferta z najniższą ceną: 227254,01 / Oferta z najwyższą ceną: 329364,34
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Topólka, dnia 08.07.2011r

RGiP-V.271.23.2011

Topólka: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamieniec, Paniewo, Torzewo i Bielki, gm. Topólka.
Numer ogłoszenia: 187369 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149851 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2869910, faks 054 2869035.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamieniec, Paniewo, Torzewo i Bielki, gm. Topólka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu polegającej na: -Odnowieniu ścian i sufitów wewnętrznych -Wymianie podłogi -Montażu kominka -Robotach chodnikowych Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Paniewie polegającej na: -Odnowieniu ścian i sufitów wewnętrznych -Wykonaniu podłogi -Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -Montażu sanitariatów -Montażu kominka -Odnowieniu elewacji -Robotach chodnikowych Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Torzewie polegającej na: -Odnowieniu ścian i sufitów wewnętrznych -Wykonaniu podłogi -Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -Montażu kominka -Odnowieniu elewacji Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Bielkach polegającej na: -Odnowieniu ścian i sufitów wewnętrznych -Wykonaniu podłogi -Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -Montażu kominka -Odnowieniu elewacji i remoncie dachu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.26.90-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    UNIWEKTOR Sp.zo.o., ul. Kazimierza Wlk. 5, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166273,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 158388,99
•    Oferta z najniższą ceną: 158388,99 / Oferta z najwyższą ceną: 159962,93
•    Waluta: PLN.


Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Topólka, dnia 01.07.2011 r.

RGiP-V.271.25.2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Usługę dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka

Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez Transport Osobowy Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka oceniana wg kryterium ceny zdobyła 300,00 pkt.
(cena oferowana netto: 2,33 zł/ 1 km, brutto: 2,52 zł/1 km

Oferta, złożona przez „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, Witowo 1, 88-232 Witowo oceniana wg kryterium ceny zdobyła 297,63pkt.
(cena oferowana netto: 2,35 zł/ 1km, brutto: 2,54 zł/1 km)

Oferta złożona przez INTERBUS Sp.zo.o. ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń oceniana wg kryterium ceny zdobyła 258,9 pkt.
(cena oferowana netto: 2,70 zł/ 1 km, brutto: 2,92 zł/1 km)

W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oaz nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski

rejestr zmian

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Topólka, dnia 30.04.2011 r.

RGiP-V.271.23.2011

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamieniec, Paniewo, Torzewo i Bielki, gm. Topólka prowadzonym przez Gminę Topólka w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez UNIWEKTOR Sp.zo.o. Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
Uzasadnienie

Oferta, która została wybrana zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów.
 
Oferta, która została wybrana złożona przez UNIWEKTOR Sp.zo.o. Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
oceniana wg kryterium ceny zdobyła 400,00 pkt.
(cena oferowana netto: 158.388,99 zł, brutto: 194.818,46 zł)

Oferta złożona przez Zakład Ogólnobudowlany, Włodzimierz Walczak, ul. Rybnicka 94,87-800 Włocławek oceniana wg kryterium ceny zdobyła 396,80 pkt.
(cena oferowana netto: 159.962,93 zł, brutto: 196.754,40 zł)

W trakcie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
W trakcie postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Wójt Gminy Topólka
Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:50:15.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Orle - Orle
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP22.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:49:22.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Świerczynek - Czarnocice
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP21.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:48:52.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Świerczyn - Bodzanowo
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP20.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:48:20.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Chalno - Kamieńczyk
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP19.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:47:49.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Czamaninek - Czamanin
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP18.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:47:22.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Sadłużek - Morzyce
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP17.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:46:46.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Powałkowice - Bodzanowo
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP16.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:46:16.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Topólka - Świerczynek
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP15.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:44:38.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Znaniewo - Głuszynek
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP14.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:43:57.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Kozjaty - Grochowiska
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP13.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:43:25.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Czamanin - Chalno  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP12.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:42:53.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Orle - Orle  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP11.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:42:22.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Świerczynek - Czarnocice  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP10.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:41:53.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Świerczyn - Bodzanowo  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIp9.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:40:40.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Chalno - Kamieńczyk  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP8.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:39:07.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Czamaninek - Czamanin  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP7.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:38:41.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Sadłużek - Morzyce  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP6.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:38:08.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Powałkowice - Bodzanowo  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP5.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:37:36.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Topólka - Świerczynek.  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP4.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:37:04.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Znaniewo - Głuszynek.  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP3.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:36:35.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Kozjaty - Grochowiska.  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP2.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:36:02.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy przebudowy drogi gminnej Czamanin - Chalno
 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA BIP1.doc

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:35:21.

Zobacz:
 Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:35:21
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski