Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy VIII kadencji


I. komisja rewizyjna

Andrzej Waszak - Przewodniczący 
Andrzej Dykon
Weronika Wysocka
Stanisław Wojtysiak

II. komisja skarg, wniosków i petycji

Piotr Kruszyna - Przewodniczący 
Marek Muraczewski
Weronika Wysocka
Barbara Zielińska

III. komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, i ochrony środowiska

Małgorzata Michalak - Przewodniczący 
Andrzej Dykon
Anna Lewandowska
Piotr Kruszyna

IV. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego

Tomasz Koziński - Przewodniczący 
Tadeusz Piekarski
Marek Linert
Marek Maciejewski

V. komisja ds. promocji gminy

Anna Migdalska - Przewodniczący 
Stanisław Borkowski
Marek Muraczewski
Barbara Zielińska

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-28 11:10:15 | Data modyfikacji: 2020-05-28 11:18:25.
Komisje Rady Gminy Topólka VII
kadencji

 


Komisja rewizyjna Rady Gminy


1. Andrzej Waszak                             Przewodniczący komisji


2. Marek Ireneusz Muraczewski          zastępca Przewodniczącego komisji


3. Arkadiusz Olejniczak                      sekretarz komisji


4. Marek Maciejewski                         członek komisji


 


Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska       


1. Małgorzata Michalak                        Przewodniczący komisji


2. Piotr Kruszyna                                zastępca przewodniczącego komisji


3. Andrzej Dykon                                sekretarz komisji


4. Stanisław Adam Wojtysiak               członek komisji


 


Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego  


1. Tomasz Koziński                             Przewodniczący komisji


2. Marek Benon Linert                         zastępca przewodniczącego


3. Stanisław Ostrowski                        sekretarz komisji


4. Tadeusz Edward Piekarski                członek komisji


 


Komisja ds. promocji gminy


1. Anna Maria Migdalska                     Przewodniczący komisji


2. Stanisław Borkowski                       zastępca przewodniczącego komisji


3. Marek Ireneusz Muraczewski           sekretarz komisji


4. Barbara Zielińska                           członek komisji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 10:26:42 | Data modyfikacji: 2020-05-28 11:23:08.
Komisje Rady Gminy powołane w VI kadencji
I. Komisja rewizyjna:

1. Stanisław Ostrowski - przewodniczący komisji
2. Karol Krzanowski - zastępca przewodniczącego,
3. Marek Maciejewski - sekretarz komisji,
4. Karol Kontowicz - członek komisji.

II. Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony
środowiska:

1. Andrzej Dykon - przewodniczący komisji,
2. Wojciech Banasiak - zastępca przewodniczacego,
3. Andrzej Waszak - sekretarz komisji,
4. Stanisław Wykpisz - członek komisji.

III. komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:

1. Stanisław Borkowski - przewodniczący komisji,
2. Tadeusz Piekarski - zastępca przewodniczącego,
3. Piotr Maciejczak - sekretarz komisji,
4. Waldemar Wujkiewicz - członek komisji.

IV. komisja ds. promocji gminy:

1. Stanisław Wojtysiak - przewodniczący komisji,
2. Anna Niedośmiałek - zastępca przewodniczącego,
3. Alfreda Smól - sekretarz komisji,
4. Stanisław Borkowski - członek komisji.
 
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:08:33 | Data modyfikacji: 2020-05-28 11:17:36.
Komisje Rady Gminy V kadencji

I KOMISJA REWIZYJNA:

1. Dębowy Józef - przewodniczący
2. Kołowski Krystian
3. Smól Alfreda
4. Wujkiewicz Waldemar

II KOMISJA DS. BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Niedośmiałek Anna - przewodnicząca
2. Dykon Andrzej
3. Kruszyna Jan
4. Grabowski Krzysztof

III KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:

1. Nowakowski Edward - przewodniczący
2. Piekarski Tadeusz
3. Ostrowski Stanisław
4. Głowacki Zdzisław

IV KOMISJA DS. PROMOCJI GMINY:

1. Jarzynowska Maria - przewodnicząca
2. Wojtysiak Stanisław
3. Wykpisz Stanisław

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:10:36 | Data modyfikacji: 2020-05-28 11:17:25.
Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:10:36
Data modyfikacji: 2020-05-28 11:17:25
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski