Zarządzenia Wójta - kadencja IX

Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu.

Zarządzenie Nr 0050.1.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-07 14:37:35.
Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Wójta Gminy Topólka
z 31 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-05 09:38:24 | Data modyfikacji: 2024-06-05 09:38:45.
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Topólka
z 6 czerwca 2024 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-06 14:38:06.
Zarządzenie Nr 0050.06.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2024

Zarządzenie Nr 0050.6.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-19 08:00:31.
Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Topólka
z 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.8.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-19 08:03:13 | Data modyfikacji: 2024-06-19 08:03:52.
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Topólka
z 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansoego za 2023 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.9.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-19 08:06:36.

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2024-06-19 08:06:36
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski