Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 paźdzeirnika 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.67.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-09-11 09:13:51 | Data modyfikacji: 2019-09-11 09:14:14.
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.66.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:24:48 | Data modyfikacji: 2019-08-28 09:25:33.
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.65.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:22:12 | Data modyfikacji: 2019-08-28 09:22:34.
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.64.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:19:32 | Data modyfikacji: 2019-08-28 09:20:02.
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.63.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:18:20 | Data modyfikacji: 2019-08-28 11:14:54.
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.62.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:18:06 | Data modyfikacji: 2019-08-28 09:37:22.
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie Nr 0050.61.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:17:58 | Data modyfikacji: 2019-08-28 09:41:55.
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy
Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:17:28.
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.59.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:07:17 | Data modyfikacji: 2019-08-19 14:07:44.
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.58.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:03:20 | Data modyfikacji: 2019-08-19 14:05:11.
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania końcowego pod nazwą ,,Przebudowa dróg gminnych w 2019 r."

 Zarządzenie NR 0050.57.2019 z dnia 14.08.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Bartczak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:42:43 | Data modyfikacji: 2019-08-14 14:44:50.
Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.56.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-05 21:18:53 | Data modyfikacji: 2019-08-07 10:23:24.
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Centrum Usług Wspólnych

 Zarządzenie Nr 0050.55.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 17:20:32 | Data modyfikacji: 2019-08-01 17:21:00.
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.54.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 17:17:33 | Data modyfikacji: 2019-08-01 17:18:03.
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.53.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-08-01 17:14:22 | Data modyfikacji: 2019-08-01 17:14:57.
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.52.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 10:58:09 | Data modyfikacji: 2019-07-30 11:03:12.
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy
Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.51.2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 10:57:11 | Data modyfikacji: 2019-08-19 14:18:03.
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.50.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:13:36 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:17:36.
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2019 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.49.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:56:03 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:11:54.
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń.

 Zarządzenie Nr 0050.48.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 08:00:45.
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.47.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 07:55:33 | Data modyfikacji: 2019-07-03 07:57:45.
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.46.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 07:43:50.
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.45.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:08:15.
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia oględzin w przedmiocie magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194 w obrębie Topólka, gm. Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.44.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:41:37 | Data modyfikacji: 2019-06-10 08:41:55.
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.43.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:44:35 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:45:19.
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.42.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:34:10 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:42:02.
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:32:32.
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.40.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:32:15 | Data modyfikacji: 2019-06-05 14:43:02.
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

 Zarządzenie Nr 0050.39.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:06:17 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:06:40.
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkuru na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.38.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:00:14 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:01:31.
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 07 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznch dotyczących zaminy statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.37.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:47:53.
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.36.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:45:33.
Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.35.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:43:19 | Data modyfikacji: 2019-06-05 14:44:36.
Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-30 11:28:19 | Data modyfikacji: 2019-04-30 13:21:49.
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych

 Zarządzenie Nr 0050.33.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-30 11:27:05 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:55:42.
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.32.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:32:36.
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.31.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:31:43 | Data modyfikacji: 2019-05-13 07:33:47.
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Zarządzenie Nr 0050.30.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:08:40.
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce".

 Zarządzenie Nr 0050.29.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-16 07:31:49 | Data modyfikacji: 2019-04-16 07:32:42.
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.28.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-16 07:29:54 | Data modyfikacji: 2019-04-18 09:29:17.
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.27.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:18:07 | Data modyfikacji: 2019-04-15 08:22:29.
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:17:26 | Data modyfikacji: 2019-04-16 11:05:11.
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.25.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:17:17 | Data modyfikacji: 2019-04-16 11:18:17.
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.24.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:17:09 | Data modyfikacji: 2019-04-16 11:01:04.
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotengo dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.23.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:17:01 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:57:59.
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:16:32 | Data modyfikacji: 2019-04-18 09:25:39.
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia spawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.21.2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:14:33 | Data modyfikacji: 2019-03-26 11:21:05.
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.20.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:03:10 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:31:52.
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:02:21 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:54:19.
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.18.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:55:16 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:50:25.
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.17.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:54:15 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:54:09.
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Zarządzenie Nr 0050.16.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:32:26 | Data modyfikacji: 2019-04-18 09:19:17.
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwarego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.15.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:10:30.
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.14.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:59 | Data modyfikacji: 2019-03-01 14:30:11.
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.13.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:20 | Data modyfikacji: 2019-03-01 14:28:28.
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.12.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 14:27:02.
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.11.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:45:44.
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.10.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:43:32.
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.9.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:42:31.
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.8.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:33:43.
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.7.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:23:46 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:30:55.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:57:41.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18/Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:56:06 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:58:09.
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.4.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:23:14 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:27:56.
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

 Zarządzenie Nr 0050.3.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:22:01 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:23:23.
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów n arok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:20:21 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:26:39.
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego pomieszczenia do obsługi osób z niepiełnosprawnością

 Zarządzenie Nr 0050.1.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:40.

Zobacz:
 2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:40
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski