Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.20.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:03:10 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:31:52.
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:02:21 | Data modyfikacji: 2019-03-18 11:54:19.
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.18.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:55:16 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:50:25.
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.17.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:54:15 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:54:09.
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:32:26.
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwarego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.15.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:10:30.
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.14.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:59 | Data modyfikacji: 2019-03-01 14:30:11.
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.13.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:20 | Data modyfikacji: 2019-03-01 14:28:28.
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2019 r.

 Zarządzenie Nr 0050.12.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:08:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 14:27:02.
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.11.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:45:44.
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.10.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:43:32.
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Zarządzenie Nr 0050.9.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:42:31.
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.8.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:33:43.
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.7.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:23:46 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:30:55.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:57:41.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18/Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-02-01 09:56:06 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:58:09.
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.4.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:23:14 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:27:56.
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

 Zarządzenie Nr 0050.3.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:22:01 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:23:23.
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów n arok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 15:20:21 | Data modyfikacji: 2019-01-31 09:26:39.
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego pomieszczenia do obsługi osób z niepiełnosprawnością

 Zarządzenie Nr 0050.1.2019

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:40.

Zobacz:
 2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:31:40
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski