Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przeszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.10.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:20:31 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:21:56.
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "TOPAZ"

 Zarządzenie Nr 0050.9.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:40:51.
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.8.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:14:14.
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

 Zarządzenie Nr 0050.7.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:13:27 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:15:21.
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:00:49 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:53:13.
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Topólka
18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

 Zarządzenie Nr 0050.5.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:59:25 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:48:25.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:57:19.
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.3.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:59:26.
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.2.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:57:47.
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.1.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski