Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka na odcinku od km 0+081 do km 0+166,1"

Zarządzenie Nr 0050.41.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:58:45.
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:56:26.
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-14 14:57:37.
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.38.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:38:16.
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:35:06.
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:34:31.
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:34:02.
Zarządzenie Nr 0050.4A.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.4A.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:34:43 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:37:54.
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:13:14.
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:08:13 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:09:12.
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:06:44.
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.32.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:58:21.
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:48:11.
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:47:46.
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:46:25 | Data modyfikacji: 2021-05-19 14:46:52.
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwlenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:46:57 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:48:20.
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.27.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-23 13:12:52 | Data modyfikacji: 2021-04-23 13:13:55.
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:18:13.
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.25.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:34:41.
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:33:53.
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-07 13:33:26 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:56:50.
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 Zarządzenie Nr 0050.22.2021

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:58:42 | Data modyfikacji: 2021-04-01 13:59:44.
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:55:35 | Data modyfikacji: 2021-04-09 12:29:50.
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 24 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.20.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:55:12 | Data modyfikacji: 2021-04-09 14:33:06.
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.19.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:38:15.
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:28:09.
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.17.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-11 12:43:23 | Data modyfikacji: 2021-03-11 12:45:13.
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.16.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 14:39:36.
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.15.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 14:35:55.
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Orlu, stanowiącej własność Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2021

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:52:50 | Data modyfikacji: 2021-03-03 12:54:02.
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.13.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:50:31 | Data modyfikacji: 2021-03-10 14:24:42.
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu

Zarządzenie Nr 0050.12.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 09:08:23 | Data modyfikacji: 2021-03-02 09:11:51.
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-01 09:47:19 | Data modyfikacji: 2021-03-01 09:50:33.
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przeszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.10.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:20:31 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:21:56.
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "TOPAZ"

 Zarządzenie Nr 0050.9.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:40:51.
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.8.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:14:14.
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

 Zarządzenie Nr 0050.7.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:13:27 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:15:21.
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:00:49 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:53:13.
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Topólka
18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

 Zarządzenie Nr 0050.5.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:59:25 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:48:25.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:57:19.
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.3.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:59:26.
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.2.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:57:47.
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.1.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski