Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.4.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:44:51.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:04:59 | Data modyfikacji: 2020-02-10 09:51:47.
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:22:04 | Data modyfikacji: 2020-01-30 11:20:10.
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.1.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:58:37 | Data modyfikacji: 2020-01-29 15:10:11.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:58:37
Data modyfikacji: 2020-01-29 15:10:11
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski