Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Czamaninie w ramach infrastruktury towarzyszącej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby urworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 Zarządzenie Nr 0050.52.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:07:27 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:09:28.
Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 22 października 2020 r.
  Zarządzenie Nr 0050.51.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-10-22 12:57:38.
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.50.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-19 13:08:36.
Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.49.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:46:39.
Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.48.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:44:46 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:45:43.
Zarzadzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 października 2020 r.
 Zarządzenie Nr 0050.47.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 09:39:07.
Zarzadzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2020 r.
 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 09:37:23.
Zarzadzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2020

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 09:36:17.
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budnyku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokalne mieszkalne"

Zarządzenie Nr 0050.44.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-09-11 09:02:36 | Data modyfikacji: 2020-09-11 09:05:48.
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Topólka na patrerze (pok. nr 1) oraz na I piętrze (pok. nr 8, 9, 10)"

 Zarządzenie Nr 0050.43.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:33:36.
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy
Topólka w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19
Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2020

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:01:48 | Data modyfikacji: 2020-09-11 10:54:10.
Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.41.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-09-08 07:58:29.
Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Zarządzenie Nr 0050.40.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-31 08:09:21 | Data modyfikacji: 2020-08-31 08:32:43.
Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robó budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont budynku remizy OSP w Torzewie, gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.39.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-26 08:03:18 | Data modyfikacji: 2020-08-31 08:45:51.
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy
Topólka

Zarządzenie Nr 0050.38.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-26 07:59:08.
Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.37.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-26 07:56:22 | Data modyfikacji: 2020-08-26 07:57:12.
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.36.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:48:54 | Data modyfikacji: 2020-08-26 07:54:46.
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania bydynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne"

Zarządzenie Nr 0050.35.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:32:06 | Data modyfikacji: 2020-08-04 13:32:35.
Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zamina w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawia uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:26:19 | Data modyfikacji: 2020-08-04 14:29:50.
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2020 r."

Zarządzenie Nr 0050.33.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:25:57 | Data modyfikacji: 2020-08-04 14:32:23.
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbirou zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 299 w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.32.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:25:42 | Data modyfikacji: 2020-08-04 14:35:00.
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.31.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:25:26.
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.30.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:25:02.
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-08-04 13:24:43 | Data modyfikacji: 2020-08-04 14:52:14.
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2020

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 14:02:30 | Data modyfikacji: 2020-07-30 14:04:10.
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

 Zarządzenie Nr 0050.27.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:30:09 | Data modyfikacji: 2020-07-30 13:37:19.
Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie Gminy Topólka w 2020 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.26.2020

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:15:30 | Data modyfikacji: 2020-07-30 13:31:27.
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż altany drewnianej na działce nr 1/17 obręb Orle tj. "Plaża Orle", gm. Topólka

Zarządzenie Nr 0050.25.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-22 08:14:46.
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego na działce nr 1/17 w obębie Orle, gm. Topólka przy miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Plaża Orle" na jeziorze Głuszyńskim w Gminie Topólka

Zarządzenie Nr 0050.24.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:34:14.
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Plaża Orle" na jeziorze Głuszyńskim w Gminie Topólka

Zarządzenie Nr 0050.23.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:27:00 | Data modyfikacji: 2020-06-18 10:01:16.
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:25:24 | Data modyfikacji: 2020-06-19 08:46:27.
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.21.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:19:23.
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołąnia komisji do odbioru zadania pn.: "Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.20.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:24:21.
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pon.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.19.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:21:35.
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.18.2020

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-05-13 14:19:18 | Data modyfikacji: 2020-05-13 14:26:43.
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.17.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-13 14:18:24 | Data modyfikacji: 2020-05-26 10:36:53.
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Utworzenie polaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.16.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:09:15.
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 maja 2020 r.

w prawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architekrury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.15.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:06:48 | Data modyfikacji: 2020-05-07 09:39:07.
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:06:40 | Data modyfikacji: 2020-05-07 09:46:29.
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:06:32 | Data modyfikacji: 2020-06-10 13:09:30.
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy
Topólka z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.12.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:06:23 | Data modyfikacji: 2020-05-07 09:41:15.
Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.11.2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-31 13:26:48.
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-18 13:45:05.
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.9.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-18 08:15:53.
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.8.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:16:10 | Data modyfikacji: 2020-03-06 10:55:45.
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.7.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:15:06.
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.6.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:11:39.
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię oraz z pływalni do szkoły w ramach projektu "Umiem pływać 2020".

Zarządzenie Nr 0050.5.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:09:41.
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.4.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-02-10 09:44:51.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:04:59 | Data modyfikacji: 2020-02-10 09:51:47.
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:22:04 | Data modyfikacji: 2020-01-30 11:20:10.
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.1.2020

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:58:37 | Data modyfikacji: 2020-01-29 15:10:11.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:58:37
Data modyfikacji: 2020-01-29 15:10:11
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski