2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w dordze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.62.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:22:39.
Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do najmu w dordze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.61.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:54:24.
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 Zarządzenie Nr 0050.60.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:40:33.
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Topólka w dniach 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.59.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:37:15.
Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na  2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.58.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:34:31 | Data modyfikacji: 2018-12-31 12:26:45.
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.57.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:11:49 | Data modyfikacji: 2018-12-07 07:46:05.
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.56.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:48:24.
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.55.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:29:28 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:29:54.
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.
 Zarządzenie Nr 0050.54.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:28:15 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:36:20.
Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

 Zarządzenie Nr 0050.53.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:27:22 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:31:58.
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.52.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:24:57 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:25:22.
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zaweirających azbest z terenu Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.51.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:22:39 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:23:01.
Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.50.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:19:14 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:19:47.
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

 Zarządzenie Nr 0050.49.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:55:37 | Data modyfikacji: 2018-11-14 12:13:52.
Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.48.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:41:04.
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.47.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:34:53 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:48:57.
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.46.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:34:32 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:45:36.
Zarządzenie Nr 0050.45A.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.45A.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:32:29.
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.45.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:30:12 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:43:16.
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.44.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:38:35.
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce".

 Zarządzenie Nr 0050.43.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:27:37.
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka.

Zarządzenie Nr 0050.42.2018

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 14:19:57 | Data modyfikacji: 2018-10-31 14:24:57.
Zarządzenie Nr 0050.41A.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.41A.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-10-17 14:32:35.
Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w 2018 r."

 Zarządzenie Nr 0050.41.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 12:36:15.
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.40.2018

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 12:34:13 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:01:27.
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 12:33:49 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:08:10.
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.38.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 12:33:34 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:04:21.
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 30/3 w miejscowości Galonki Kolonia obręb geodezyjny Borek gm. Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.37.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 12:33:12 | Data modyfikacji: 2018-09-07 14:01:53.
Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.36.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:12:28 | Data modyfikacji: 2018-08-23 11:13:43.
Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.35.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:08:02 | Data modyfikacji: 2018-08-23 11:13:49.
Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:05:12 | Data modyfikacji: 2018-11-14 11:19:19.
Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.33.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:04:58 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:40:51.
Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy
Topólka z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zamian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.32.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:04:43 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:42:31.
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji"

 Zarządzenie Nr 0050.31.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:47:20 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:51:15.
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.30.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:37:08 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:37:31.
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

 Zarządzenie Nr 0050.29.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:31:44 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:32:05.
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzienia upoważnienia Kerownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start"

 Zarządzenie Nr 0050.28.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:27:11.
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.27.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:23:37.
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla wratości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:20:13.
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.25.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:15:32 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:16:02.
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie Nr 0050.24.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:04:58.
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 Zarządzenie Nr 0050.23.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 12:57:07.
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powłania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2018 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.22.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-07-20 12:27:06.
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg - Świerczyn w m. Świerczyn gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.21.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:11:15.
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.20.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:08:32 | Data modyfikacji: 2018-07-20 14:16:44.
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Topólka

w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

 Zarządzenie Nr 0050.19.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:08:04 | Data modyfikacji: 2018-07-20 14:20:15.
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.18.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:24:04.
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.17.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:21:13 | Data modyfikacji: 2018-04-20 08:55:39.
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym w szkołach ogólnodostępnych.

 Zarządzenie Nr 0050.16.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 07:50:21 | Data modyfikacji: 2018-03-27 08:11:44.
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 Zarządzenie Nr 0050.15.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 07:49:48 | Data modyfikacji: 2018-04-04 08:06:11.
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:14:20.
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu bezpiecznego dojazdu uczniów ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły, w ramach projektu "Umiem pływać" w 2018 r.

 Zarządzenie Nr 0050.13.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:12:10 | Data modyfikacji: 2018-04-20 08:53:02.
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.12.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:54:05.
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.11.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:50:51.
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.10.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:34:33 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:36:08.
Zarządzenie Nr 0050.09.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.09.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:29:49.
Zarządzenie Nr 0050.08.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2018 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.8.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:28:19 | Data modyfikacji: 2018-03-20 08:36:49.
Zarządzenie Nr 0050.07.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT do stosowania w Gminie Topólka oraz jej jednostkach budżetowych

 Zarządzenie Nr 0050.7.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:27:40 | Data modyfikacji: 2018-03-20 08:33:01.
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Zarządzenie Nr 0050.6.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:30:29.
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.5.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:28:03.
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.4.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:58:34 | Data modyfikacji: 2018-02-01 10:59:57.
Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

 Zarządzenie Nr 0050.03.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:55:21 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:24:27.
Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.2.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:48:10 | Data modyfikacji: 2018-01-26 11:51:52.
Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.1.2018

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:46:35 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:17:46.
Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:46:35
Data modyfikacji: 2018-03-06 11:17:46
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski