Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-26 12:01:54 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:08:58.
Zarządzenie Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym sie na terenie Gminy Topólka, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 0050.2.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-26 12:05:07 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:11:00.
Zarządzenie Nr 0050.03.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-26 12:07:04 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:11:17.
Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.4.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-26 12:09:30 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:11:36.
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 10:44:48 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:12:05.
Zarządzenie Nr 0050.06.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.6.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:07:21 | Data modyfikacji: 2024-04-16 11:13:10.
Zarządzenie Nr 0050.07.2024 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:07:39 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:12:45.
Zarządzenie Nr 0050.08.2024 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:07:56 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:13:01.
Zarządzenie Nr 0050.09.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 lutego 2024 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Topólka Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:09:50 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:13:18.
Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26.02.2024 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.10.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:25:40 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:13:38.
Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2024 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:28:46 | Data modyfikacji: 2024-03-28 09:13:56.
Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Topólka Nr LVI/341/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:29:44 | Data modyfikacji: 2024-04-16 12:23:21.
Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 09:32:39 | Data modyfikacji: 2024-04-16 12:23:49.
Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budea remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba".

Zarządzenie Nr 0050.14.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 10:57:59.
Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Wykonanie odwiertu rozpoznawczo-eksloatacyjnego w ramach zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacją OZE w miejscowości Dębianki Gmina Topólka na potrzeby zaopatrzenia w wodę miszkańców terenu gminy Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.15.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 11:02:18.
Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych".

Zarządzenie Nr 0050.16.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 11:05:55.
Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2024

Zarządzenie Nr 0050.17.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:10:44.
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.18.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:34:12.
Zarządzenie Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.20.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:13:27.
Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.21.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:17:23 | Data modyfikacji: 2024-04-16 12:24:18.

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:17:23
Data modyfikacji: 2024-04-16 12:24:18
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski