2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Topólka oraz dla Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.78.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 09:25:12 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:27:26.
Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego dla Stacji Uzdatniania Wody w Orlu gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.77.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:40:56.
Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Topólka
z 21 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2018 r. w Urzędzie Gminy Topólka w zamian za przypadające w sobotę święto.

 Zarządzenie Nr 0050.76.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:04:11 | Data modyfikacji: 2018-01-02 12:14:45.
Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.75.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:02:56 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:37:01.
Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.74.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:02:41 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:32:53.
Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.73.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:02:21 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:30:23.
Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

 Zarządzenie Nr 0050.72.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:15:13 | Data modyfikacji: 2017-12-19 10:16:39.
Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa i montaż lampy fotowoltaicznej na działce nr 30/3 w miejscowości Rybiny Leśne gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.71.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:11:57 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:06:41.
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:11:45 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:05:48.
Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.69.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:11:30 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:02:41.
Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.68.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:11:19 | Data modyfikacji: 2017-12-20 12:00:04.
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.67.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:11:06 | Data modyfikacji: 2017-12-20 11:55:31.
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Topólka".

 Zarządzenie Nr 0050.66.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 10:10:40 | Data modyfikacji: 2017-12-20 11:45:15.
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.65.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:37:32 | Data modyfikacji: 2017-11-15 12:38:03.
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2017r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018-2021

 Zarządzenie Nr 0050.64.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:33:34 | Data modyfikacji: 2017-11-15 12:35:01.
Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 listopada 2017r.

zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteriów i trybu przyznawania środków na obszarze Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.63.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:30:39 | Data modyfikacji: 2017-12-19 14:39:06.
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 Zarządzenie Nr 0050.62.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:30:18 | Data modyfikacji: 2017-12-19 14:36:23.
Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z dnia 7 listopada
2017r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn gm. Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.61.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:29:41 | Data modyfikacji: 2017-12-19 14:31:52.
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Topólka
z 27 października 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.60.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-31 10:02:13 | Data modyfikacji: 2017-10-31 10:02:57.
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 października 2017r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.59.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:50:38.
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 października 2017r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.58.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:46:10.
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 października 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.57.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:11:22 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:13:11.
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Topólka
z 13 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w okresie gwarancji dróg gminnych

 Zarządzenie Nr 0050.56.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:08:58.
Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Topólka
z 13 października 2017r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku"

 Zarządzenie Nr 0050.55.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:06:57.
Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie jednostki budżetowej - Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.54.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:05:10 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:40:10.
Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.

w sprawie określenia parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2018 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.53.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:53:34 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:04:03.
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.52.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:22:08 | Data modyfikacji: 2017-10-25 13:42:03.
Zarządzenie Nr ONISO 0050.51.2017 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej właność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr ONISO 0051.50.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:19:48.
Zarządzenie Nr ONISO 0050.50.2017 Wójta Gminy
Topólka z dnia 28 września 2017 roku.

w prawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr ONISO 0050.50.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:15:05.
Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 września 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.49.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:13:54 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:21:03.
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu dla miszkaniowego zasobu Gminy Topólka za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych

 Zarządzenie Nr 0050.48.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:13:35 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:36:05.
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie ustalenia procedury zastępstw pracowników w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.47.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:13:24 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:17:15.
Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie określenia zasad sporządzania oraz wprowadzenia wzoru zakresu czynności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.46.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:05:46.
Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 września 2017 roku.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.45.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:01:53.
Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Topólka
z 6 września 2017r.

w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Topólka"

 Zarządzenie Nr 0050.44.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 10:59:09 | Data modyfikacji: 2017-10-09 14:26:41.
Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.43.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 10:58:53 | Data modyfikacji: 2017-10-09 14:23:39.
Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017 roku.

w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.42.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:46:01.
Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 6 września 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.41.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:42:20.
Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.40.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:38:42.
Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:35:06.
Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 września 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Topólka w udziale stanowiącym 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Wandynowo, gm. Bytoń przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Zarządzenie Nr 0050.38.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:32:39.
Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.37.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:27:59.
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:26:16.
Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w Urzędzie Gminy Topólka w zamian za porzpadające w sobotę święta

 Zarządzenie Nr 0050.35.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:24:10.
Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków

 Zarządzenie Nr 0050.34.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:21:45.
Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Topólka za 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych

 Zarządzenie Nr 0050.33.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:18:06.
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.32.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:14:09.
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.31.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:11:34 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lipca 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.30.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:27:02.
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 0050.29.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:24:07.
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lipca 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w okresie gwarancji drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odc. 2.827 mb położonej w m. Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.28.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:13:50.
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 Zarządzenie Nr 0050.27.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:56:05.
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

 Zarządzenie Nr 0050.26.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:49:52 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działce nr 43/1 w miejscowości Borek gm. Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.25.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:47:11.
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.24.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:27:24.
Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016  r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 Zarządzenie Nr 0050.23.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 09:36:48.
Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2017 roku.

w sprawie powołania zespołu mediacyjnego do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie oraz ustalenia regulaminu mediacji

 Zarządzenie Nr 0050.22.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:00:58.
Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.21.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:03:46.
Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych

 Zarządzenie Nr 0050.20.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:46:43 | Data modyfikacji: 2017-05-16 09:01:05.
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 kwietnia 2017r.
 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:03:47 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Topólka na sprzedaż

 Zarządzenie Nr 0050.18.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:20:47.
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.17.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:18:16 | Data modyfikacji: 2017-09-15 08:21:35.
Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.16.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:13:55 | Data modyfikacji: 2017-09-15 08:35:42.
Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.15.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-21 10:22:11.
Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 Zarządzenie Nr 0050.14.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:40:49.
Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Zarządzenie Nr 0050.13.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:31:36 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:32:16.
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 marca 2017r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:29:12 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:28:42.
Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 marca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu dla dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

 Zarządzenie Nr 0050.11.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 10:14:08 | Data modyfikacji: 2017-03-10 10:16:35.
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.10.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:48:51.
Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

 Zarządzenie Nr 0050.9.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:45:54.
Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 lutego 2017 roku.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 Zarządzenie Nr 0050.8.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:40:51 | Data modyfikacji: 2017-03-09 08:42:00.
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lutego 2017 roku.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

 Zarządzenie Nr 0050.7.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 07:52:31.
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

 Zarządzenie Nr 0050.6.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 11:19:41 | Data modyfikacji: 2017-02-17 13:36:12.
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

 Zarządzenie Nr 0050.5.2017

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:21:12 | Data modyfikacji: 2017-02-20 10:43:10.
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2017 roku.

w sprawie: planu kontroli zarządczej na rok 2017

 Zarządzenie Nr 0050.4.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:16:51 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:17:28.
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego obiektu mieszkaniowego gminy, położonego na działce nr 383 w miejscowości Sierakowy.

 Zarządzenie Nr 0050.3.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-11 08:23:44 | Data modyfikacji: 2017-01-11 08:40:15.
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia wzoru "Informacji o stanie majątkowym i finansowym podatnika".

 Zarządzenie Nr 0050.2.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:15:08 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:17:55.
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży dla dzieci w szkołach, pukcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych.

 Zarządzenie Nr 0050.1.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:09:09 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:10:58.
Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:09:09
Data modyfikacji: 2017-01-10 11:10:58
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski