Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2017 r. w Urzędzie Gminy Topólka w zamian za porzpadające w sobotę święta

 
Zarządzenie Nr 0050.35.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:17:15.
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 
Zarządzenie Nr 0050.32.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:14:09.
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

 
Zarządzenie Nr 0050.31.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:11:34 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lipca 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 
Zarządzenie Nr 0050.30.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:27:02 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 
Zarządzenie Nr 0050.29.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:24:07 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lipca 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do wykonania przeglądu w okresie gwarancji drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odc. 2.827 mb położonej w m. Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka.

 
Zarządzenie Nr 0050.28.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 10:13:50 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 
Zarządzenie Nr 0050.27.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:56:05 | Data modyfikacji: 2017-08-10 13:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

 
Zarządzenie Nr 0050.26.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:49:52 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 czerwca 2017 roku.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działce nr 43/1 w miejscowości Borek gm. Topólka

 
Zarządzenie Nr 0050.25.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:47:11 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

 
Zarządzenie Nr 0050.24.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:27:24 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016  r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.

 
Zarządzenie Nr 0050.23.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 09:36:48 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 maja 2017 roku.

w sprawie powołania zespołu mediacyjnego do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie oraz ustalenia regulaminu mediacji

 
Zarządzenie Nr 0050.22.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:00:58 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

 
Zarządzenie Nr 0050.21.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:03:46 | Data modyfikacji: 2017-08-02 09:57:10.
Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych

 
Zarządzenie Nr 0050.20.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:46:43 | Data modyfikacji: 2017-05-16 09:01:05.
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z 25 kwietnia 2017r.
 
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:03:47 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Topólka na sprzedaż

 
Zarządzenie Nr 0050.18.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:20:47 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 
Zarządzenie Nr 0050.17.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:18:16 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 
Zarządzenie Nr 0050.16.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:13:55 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce.

 
Zarządzenie Nr 0050.15.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-21 10:22:11 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 kwietnia 2017 roku.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

 
Zarządzenie Nr 0050.14.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:40:49 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:17:03.
Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Zarządzenie Nr 0050.13.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:31:36 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:32:16.
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 marca 2017r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:29:12 | Data modyfikacji: 2017-04-11 11:28:42.
Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 marca 2017 roku.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu dla dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

 
Zarządzenie Nr 0050.11.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 10:14:08 | Data modyfikacji: 2017-03-10 10:16:35.
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce.

 
Zarządzenie Nr 0050.10.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:48:51 | Data modyfikacji: 2017-03-10 10:16:35.
Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

 
Zarządzenie Nr 0050.9.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:45:54 | Data modyfikacji: 2017-03-10 10:16:35.
Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 lutego 2017 roku.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

 
Zarządzenie Nr 0050.8.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 08:40:51 | Data modyfikacji: 2017-03-09 08:42:00.
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 lutego 2017 roku.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

 
Zarządzenie Nr 0050.7.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 07:52:31 | Data modyfikacji: 2017-03-09 08:42:00.
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

 
Zarządzenie Nr 0050.6.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 11:19:41 | Data modyfikacji: 2017-02-17 13:36:12.
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 lutego 2017 roku.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

 
Zarządzenie Nr 0050.5.2017

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:21:12 | Data modyfikacji: 2017-02-20 10:43:10.
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 stycznia 2017 roku.

w sprawie: planu kontroli zarządczej na rok 2017

 
Zarządzenie Nr 0050.4.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:16:51 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:17:28.
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2017 roku.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego obiektu mieszkaniowego gminy, położonego na działce nr 383 w miejscowości Sierakowy.

 
Zarządzenie Nr 0050.3.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-11 08:23:44 | Data modyfikacji: 2017-01-11 08:40:15.
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie wprowadzenia wzoru "Informacji o stanie majątkowym i finansowym podatnika".

 
Zarządzenie Nr 0050.2.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:15:08 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:17:55.
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 stycznia 2017 roku.

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży dla dzieci w szkołach, pukcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogólnodostępnych.

 
Zarządzenie Nr 0050.1.2017

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:09:09 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:10:58.

Zobacz:
 2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:09:09
Data modyfikacji: 2017-01-10 11:10:58
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl