2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy Topólka
z 29 grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:26:03 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:27:24.
Zarządzenie Nr 0050.62.2015

Wójta Gminy Topólka


z dnia 2 grudnia 2015r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 08:15:36 | Data modyfikacji: 2015-12-04 08:17:23.
Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Topólka
z 28 października 2015r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2015.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:07:02 | Data modyfikacji: 2015-11-03 10:09:55.
Zarządzenie Nr 0050.54.2015 Wójta Gminy Topólka
z 19 października 2015
 Zarządzenie Nr0050.54.2015 Wójta Gminy Topólka z 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:28:13 | Data modyfikacji: 2015-10-20 08:36:33.
Zarzadzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 września 2015 roku


w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:46:23 | Data modyfikacji: 2015-10-05 08:48:12.
Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Topólka

z dnia 30 września 2015 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z hali sportowej.

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:40:39 | Data modyfikacji: 2015-10-05 08:41:36.
Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy z dnia
29 grudnia 2014r.w sprawie budżetu na 2015r.
 zmiany w budżecie gminy na rok 2015

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 14:42:22 | Data modyfikacji: 2015-09-04 14:47:10.
Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Topólka
z 7 sierpnia 2015r.
 Zarzadznie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 09:48:34 | Data modyfikacji: 2015-08-17 09:52:32.
Zarządzenie Nr0050.34.2015 Wójta Gminy Topólka
z 15 lipca 2015r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2015.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:41:46 | Data modyfikacji: 2015-07-16 08:44:51.
Zarządzenie Nr 0050.29..2015 Wójta Gminy
Topólka

z dnia 15 czerwca 2015 r.


w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Topólka.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-16 08:17:20.
Zarządzenie Nr0050.27.2015 Wójta Gminyu Topólka
z 27 maja 2015r.
 Zarządzenie w sprawie terminu wyborów w sołectwie Borek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 10:20:27.
Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Topólka
z 21 maja 2015r.
 Zarządzenie Wójta zmiany w budżecie w 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:07:22.
Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Topólka
z 15 maja 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Topólka.

zarządzenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:53:16 | Data modyfikacji: 2015-05-15 08:57:12.
Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Topólka
z 8 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy z 8 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NrIII/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-05-11 08:46:55.
Zarzadzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2015r.
 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/15 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-05-05 14:25:48 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:28:37.
Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2015r.
 Zarządzenie

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-04-03 09:25:44 | Data modyfikacji: 2015-04-03 09:27:16.
Zarządzenie Nr 0050.13.15 Wójta Gminy Topólka z
dnia 23 marca 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z informcja o stanie mienie komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014r.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-03-30 11:53:07 | Data modyfikacji: 2015-03-30 12:01:53.
zarządzenie nr 0050.13 .15 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Topólka z 13 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw gminy Topólka

Projekt Statutu Sołectwa Bielki

Projekt Statutu Sołectwa Borek

Projekt Statutu Sołectwa Chalno

Projekt Statutu sołectwa Czamanin

Projekt Statutu Sołectwa Czamaninek

Projekt Statutu Sołectwa Czamanin-Kolonia

Projekt Statutu Sołectwa Galonki

Projekt Statutu Sołectwa Głuszynek

Projekt Statutu Sołectwa Kamieniec

Projekt AStatutu Sołectwa Kamieńczyk

Projekt Statutu Sołectwa Kozjaty

Projekt Statutu Sołectwa Miłachówek

Projekt Statutu Sołectwa Orle

Projekt Statutu Sołectwa Paniewek

Projekt Statutu Sołectwa Paniewo

Projekt Statutu Sołectwa Sadłóg

Projekt Statutu Sołectwa Sadłużek

Projekt Statutu Sołectwa Sierakowy

Projekt Statutu Sołectwa Świerczyn

Projekt SAtatutu Sołectwa Świerczynek

Projekt Statutu Sołectwa Topólka

Projekt Statutu Sołectwa Torzewo

Projekt Statutu Sołectwa Wola Jurkowa

Projekt Statutu Sołectwa Znaniewo

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:11:03 | Data modyfikacji: 2015-03-17 10:11:35.
Zarządzenie Nr 0050.12.15 Wójta Gminy Topólka z
06.03.2015r.
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:38:16.
Zarządzenie nr0050.11.15 Wójta Gminy Topólka z
0-6.03.2015r.
 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014r. instytucji kultury - Gminny Ośrdek Kultury w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:30:24.
Zarządzenie Nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 stycznia 2015r.
 Zarządzenie

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:59:04 | Data modyfikacji: 2015-02-02 09:08:41.
Zarządzenie nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:17:04.
Zarządzenie nr 0050.1.2015 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:12:37.
Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:12:37
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski