Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2023 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-23 08:04:44.
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:28:08.
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:25:38 | Data modyfikacji: 2023-03-23 08:00:39.
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:24:09 | Data modyfikacji: 2023-03-23 07:58:17.
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:23:49 | Data modyfikacji: 2023-03-23 07:51:32.

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:23:49
Data modyfikacji: 2023-03-23 07:51:32
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski