Sesje Rady Gminy

Protokół Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 września 2020 r
 Protokół

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:03:51.
Wykaz imiennego głosowania z XVIII Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-16 09:07:46.
Projekt protokołu Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 29 września 2020 r
 Projekt protokołu

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-13 11:07:37.
Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 16 października 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:06:29.
Zawiadomienie o XIX, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 16 października 2020 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

 Zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-09 13:02:59.
Protokół Nr XVII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 10 sierpnia 2020 r

Protokół nr XVII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-05 08:37:34.
Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 29 września 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Topólka na rok szkolny 2020/2021

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-22 14:30:02.
Zawiadomienie o XVIII, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy Topólka w dniu 29 września 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-22 13:52:34 | Data modyfikacji: 2020-09-22 14:03:51.
Projekt protokołu Nr XVII/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-09-01 12:20:29.
Wykaz imiennego głosowania z XVII Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:29:24.
Protokół Nr XVI/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 27 maja 2020 r
 Protokół

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-08-11 13:05:31.
Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r

Projekt uchwały w sprawie odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Projekt uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla OSP w Topólce przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:13:53 | Data modyfikacji: 2020-07-29 14:35:37.
Zawiadomienie o XVII, w VIII kadencji Sesji Rady
Gminy w dniu 10 sierpniaa 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:04:48 | Data modyfikacji: 2020-07-29 14:07:17.
Projekt protokołu Nr XVI/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 27 maja 2020 r

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 10:05:14.
Wykaz imiennego głosowania z XVI Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 27 maja 2020 r.
 Wykaz imiennego głosowania

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:55:14 | Data modyfikacji: 2020-06-15 07:56:48.
Protokół Nr XV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 24 kwietnia 2020 r

Protokół nr XV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:55:21 | Data modyfikacji: 2020-05-28 08:57:27.
Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 27 maja 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzysdtywanego do kąpieli oraz określernia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólkaniezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólkaniezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Topólka za rok 2019

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:35 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:21:26.
Zawiadomienie o XVI sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 27 maja 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie mieszkańcy

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:14:31 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:15:07.
Projekt protokołu Nr XV/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 24 kwietnia 2020 r

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:37:52 | Data modyfikacji: 2020-05-15 11:39:48.
Sprostowanie protokołu Nr XIV/20 Rady Gminy
Topólka z dnia 31 marca 2020 r.

Sprostowanie protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:44:39 | Data modyfikacji: 2020-05-05 11:45:09.
Protokół Nr XIV/20 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 31 marca 2020 r

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

Sprostowanie protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:15:40 | Data modyfikacji: 2020-05-15 11:40:02.
Zawiadomienie XV sesji Rady Gminy Topólka

Zawiadomienie o XV sesji

20200415 Formularz aktualizacji PR.docx

20200415 PR Topólka aktualizacja.docx

P R O J E K T uchwały w sprawie aktualizacji PR.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-04-20 07:26:50.
Projekt protokołu Nr XIV/20 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 31 marca 2020 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:34:01 | Data modyfikacji: 2020-04-10 11:34:59.
Protokół Nr XIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 20 grudnia 2019 r

Protokół

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-04-02 12:02:50 | Data modyfikacji: 2020-04-02 12:04:22.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 31 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których gminą włąściwą miejscowo jest Gmina Topólka

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:00:25 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:23:06.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 31 marca 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie mieszkańcy

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-20 12:54:11 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:56:01.
Zawiadomienie o odwołaniu XIV Sesji Rady Gminy
Topólka zaplanowanej na dzień 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:58:51 | Data modyfikacji: 2020-03-16 12:59:36.
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Topólka
w dniu 17 marca 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2020 roku”

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych innych niż schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób, których

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na la

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Topólka na lata 2020-2034”

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:30:17 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:35.
Zawiadomienie o XIV sesji, w VIII kadencji Sesji
Rady Gminy w dniu 17 marca 2020 r.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06.

Zobacz:
 2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:26:48
Data modyfikacji: 2020-03-12 09:06:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski