2016 r.

Protokoł Nr XVI/16 Sesji Rady Gminy z 22 grudnia
2016r.
 Protokoł XVI Sesji Rady Gminy z 22 grudnia 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:03:41 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:35:45.
Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy
 XVI Sesja Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 14:48:07 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:35:20.
Protokoł nr XV/16 Sesji Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 Protokoł XV Sesji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:40:08 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:35:05.
Zawiadomienie o terminie XV Sesji Rady Gminy
Topólka
 Zawiadomienie o terminie XV Sesji rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-27 14:47:21 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:34:47.
Protokoł Nr XIV/16 Sesji Rady Gminy z 29
września 2016r.
 Protokoł Nr XIV Sesji Rady Gminy z 29 września 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 15:36:42 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:33:20.
Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy Topólka
 XIV Sesja Rady Gminy Topólka 29 września 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-09-20 10:26:16 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:33:01.
Protokoł Nr XIII/16 Sesji Rady Gminy z 22 czerwca
2016r.
 Protokoł Nr XIII/16 Sesji Rady Gminy z 22 czerwca 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 13:51:06 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:32:44.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej załącznik do
projektu uchwały
 PGN Topólka - wersja po uwagach NFOŚiGW i WFOŚiGW v.20052016.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-06-13 07:45:41 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:32:27.
Zawiadomienie o terminie XIII Sesji Rady Gminy
Topólka
 Zawiadomienie o terminie Sesji Rady.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-06-13 07:42:19 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:32:05.
Protokoł Nr XII/16 Sesji rady gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 Protokoł Nr XII/16 Sesji rady Gminy Topólka z 31 marca 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:46:19 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:31:48.
Zawiadomienie o terminie XII Sesji Rady Gminy
Topólka
 XII Sesja Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:32:33 | Data modyfikacji: 2018-01-02 14:31:26.
Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:32:33
Data modyfikacji: 2018-01-02 14:31:26
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski