2021 r.

Protokół Nr XXXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:08:34.

Projekt protokołu Nr XXXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:11:47.

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025tniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2022

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:34:45.

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:33:52.

Protokół Nr XXXII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

Protokół Nr XXXII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:29:22.

Projekty uchwał na XXXIII/21 Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 grudnia 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 15:03:42.

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 12:19:00.

Projekt protokołu Nr XXXII/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-26 10:31:40.

Protokół Nr XXXI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r.

Protokół Nr XXXI/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 11:19:24.

Projekt protokołu Nr XXXI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:10:39.

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 18 listopada 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, 6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, 6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:42:14.

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 18 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:29:33 | Data modyfikacji: 2021-11-10 09:37:17.

Protokół Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 20 września 2021 r.

Protokół Nr XXX/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-10-29 12:14:34.

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 27 października 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących właśność gminy Topólka

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:30:05.

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 października 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-10-20 14:26:04.

Projekt protokołu Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 20 września 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-24 13:17:36.

Protokół Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r.

Protokół Nr XXIX/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-21 11:05:59.

Projekt uchwały na XXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 20 września 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:34:59.

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 20 września 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-16 11:31:25.

Projekt protokołu Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:12:00.

Protokół NR XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r.

Protokół Nr XXVIII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-07 10:53:26.

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 3 września 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2021/2022

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2021-2026

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-08-27 12:02:27.

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 3 września 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:59:45.

Projekt protokołu nr XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:56:32.

Protokół Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r.

Protokół Nr XXVII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:55:26.

Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok

w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-08 12:44:12.

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-08 12:41:40.

Projekt protokołu Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:47:24.

Protokół Nr XXVI/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r.

Protokół Nr XXVI/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:24:35.

Projekt uchwały na XXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:24:19.

Zawiadomienie o XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:20:27.

Projekt protokołu Nr XXVI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:14:37.

Protokół nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Protokół Nr XXV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-11 10:42:45.

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:06:57.

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:02:37.

Projekt protokołu Nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-28 11:41:22.

Protokół nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIV/21

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-14 11:52:15.

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:46:58.

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:44:41.

Projekt protokołu Nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:03:04.

Protokół Nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIII/21

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:10:07.

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:09:56.

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:06:16.

Projekt protokołu nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:51:16.

Protokół Nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnioa 28 grudnia 2020 r.

Protokół Nr XXII/20

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:42:36.

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-22 09:44:56.

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2021r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-22 09:41:35.
Data wprowadzenia: 2021-01-22 09:41:35
Opublikowane przez: Ewelina Waszak