Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-13 09:33:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 09:33
Wyjaśnienie nr 1
Dodano B.SANITARNA-KOSZTORYS(ŚLEPY) poprawiony.pdf  więcej >
2018-02-13 09:32:09

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia publiczne

Milena Głowacka
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 09:32
Wyjaśnienie nr 1
Dotyczy postępowania: " Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Topólce"  więcej >
2018-02-09 12:06:38

Aktualizacja informacji w dziale:
WYBORY

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2015-09-06 05:19
Wybory samorządowe 2018 Wybory parlamentarne
2015 Referendum ogólnokrajowe 6 września
2015 Wybory Prezydenta RP 2015 Wybory samorządowe   więcej >
2018-02-09 12:06:07

Aktualizacja informacji w dziale:
WYBORY

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2015-09-06 05:19
  Wybory samorządowe 2018 Wybory parlamentarne
2015 Referendum ogólnokrajowe 6 września
2015 Wybory Prezydenta RP 2015 Wybory samo  więcej >
2018-02-09 12:05:20

Dodanie informacji do działu:
Wybory samorządowe 2018

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-09 12:05
Wyborco sprawdź, czy figurujesz w rejestrze
wyborców. W roku bieżącym odbędą się wybory
samorządowe do rad gmin, powiatów, sejmi  więcej >
2018-02-09 12:02:42

Aktualizacja informacji w dziale:
WYBORY

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2015-09-06 05:19
      ____________________________________
____________________________________________________________
____________   Wybory s  więcej >
2018-02-09 12:01:50

Aktualizacja informacji w dziale:
WYBORY

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2015-09-06 05:19
Wyborco sprawdź, czy figurujesz w rejestrze
wyborców. W roku bieżącym odbędą się wybory
samorządowe do rad gmin, powiatów, sejmik  więcej >
2018-02-07 09:30:29

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-07 09:30
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 W
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  więcej >
2018-02-07 09:28:03

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-07 09:28
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 W
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.  więcej >
2018-02-05 14:23:17

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 14:23
Ogłoszenie o ponownym wyłoż
Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały
budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły
betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą  więcej >
2018-02-05 14:20:44

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 14:20
Ogoszenie o wyłożeniu raport
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody
chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na
działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierako  więcej >
2018-02-05 14:18:07

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 14:18
Ogłoszenie o wyłożeniu rapo
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP)  na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyj  więcej >
2018-02-05 12:45:23

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 12:45
Wniosek o uzgodnienie z Wodami
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody
chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1900 sztuk (266 DJP) na
działce nr ewid. 137 obręb 0020-Sierako  więcej >
2018-02-05 12:42:11

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 12:42
Wniosek o uzgodnienie z Wodami
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz  więcej >
2018-02-05 12:34:55

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 12:34
Wniosek o uzgodnienie z Wodami
Dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjnego materiały
budowlane o nową halę produkcyjną i dwa węzły
betoniarskie wraz z niezbędną infrastrukturą  więcej >
2018-02-05 09:17:49

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:17
Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz  więcej >
2018-02-05 09:16:24

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:16
Opinia PPIS w Radziejowie
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz  więcej >
2018-02-05 09:15:12

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:15
Uzupełnienie raportu (2) na w
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz  więcej >
2018-02-05 09:13:41

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:13
Uzupełnienie raportu (1) na w
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym dz  więcej >
2018-02-05 09:09:01

Dodanie informacji do działu:
Informacje o dokumentach o środ. i jego ochronie

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:09
Uzupełnienie raportu na wnios
Dotyczy budowy budynku inwentarskiego – chlewni o
obsadzie 1600 sztuk tuczników (224 DJP) na 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyj  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 8140
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>