Wybory samorządowe 2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:51:01.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:47:09.
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi  52,05 %


Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

51,12 %

2

Paniewo

51,18 %

3

Topólka

48,77 %

4

Znaniewo

54,10 %

5

Sierakowy

51,79 %

6

Orle

52,75 %

7

Topólka

55,84 %

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-07 17:04:30 | Data modyfikacji: 2024-04-07 17:13:33.
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi 23,94 %

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

24,11 %

2

Paniewo

22,64 %

3

Topólka

21,92 %

4

Znaniewo

27,43 %

5

Sierakowy

22,31 %

6

Orle

19,74 %

7

Topólka

27,92 %

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-07 12:07:52 | Data modyfikacji: 2024-04-07 12:08:22.
Postanowienie Nr 203/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 203/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:09:38.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 18 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-18 12:55:47.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 18 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-18 12:48:51.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 16:28:39.
Uchwała Nr 6/24 Gminnej Komisji Wyborczej w
Topólce z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 6/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 16:24:49.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce z
dnia 14 marca 2024 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 09:25:24 | Data modyfikacji: 2024-03-14 09:26:31.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 13 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Radziejowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 07:23:47.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 13 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-14 07:20:52.
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I z
dnia 12 marca 2024 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-13 14:21:28.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z
dnia 12 marca 2024 r.

o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-13 14:18:24.
INFORMACJA o bezpłatnym transporcie do lokali
wyborczych

Informujemy, że do 25 marca 2024 roku (poniedziałek) można zgłaszać zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta. Wyborca, który nie zgłosił zamiaru skorzystania z transportu przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar skorzystania z transportu w ponownym głosowaniu do 16 kwietnia 2024 roku (wtorek).

Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: usc@topolka.pl, telefonicznie: 542869069 lub osobiście w Urzędzie Gminy Topólka, biuro nr 10.


Przy zgłoszeniu należy podać:


- imię (imiona) i nazwisko,
- nr PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania,
- wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.


Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-13 13:35:24.
Postanowienie Nr 192/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 192/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-13 07:25:26.
Postanowienie Nr 191/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie o powołaniu OKW

załącznik do postanowienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-13 07:18:04.
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z
dnia 8 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-08 15:19:12.
Uchwała Nr 5/24 Gminnej Komisji Wyborczej w
Topólce z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA TOPÓLKA w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 5/24

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-07 09:38:34.
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie wezwania do usunięcia wad formalnych zgłoszenia listy kandydatów na radnych komiteru wyborczego pod nazwą Konitet Wyborczy Wyborców Nasza Topólka w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 4 GKW.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-04 16:11:49.
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego pod nazwą: Komitet Wyborczy Wyborców NASZA TOPÓLKA w okręgu wyborczym Nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 3 GKW.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-04 14:44:34 | Data modyfikacji: 2024-03-04 14:45:56.
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-01 12:29:28.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce

o składzie, siedzibie i dyżurach

informacja_o_skladzie_i_dyzurach komisji.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-27 14:58:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Topólka z dnia 27
lutego 2024 r.

Obwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

A3_obwieszczenie_o_obwodach_041107.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-27 13:10:09.
Postanowienie Nr 168/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce

Postanowienie Nr 168/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-27 07:54:15.
Postanowienie Nr 185/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 185/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-27 07:50:45.
Uchwała nr 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lutego

w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała nr 43-2024-regulamin_TKW_obkw.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-23 07:43:47.
Uchwała nr 58/2024 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 lutego

w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

Uchwała_58_2024-wytyczne dla tkw do dnia głosowania.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-23 07:41:07.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Topólka z dnia 7
lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-02-08 11:47:14.
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.

o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:55:11.
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:50:07.
K O M U N I K A T

Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.


o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:47:53.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-30 11:41:30.
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-11-14 12:38:00.
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-11-14 12:36:29.
Data wprowadzenia: 2023-11-14 12:36:29
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski