> Wybory samorządowe 2018
Zaktualizowana Informacja o liczbie urzędników wyborczych
2018-03-27 14:47:12
  ...więcej

Uchwały i Informacje PKW dotyczące URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-03-14 09:52:17
  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:27:06
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:23:19
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023  ...więcej

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-02-23 13:08:02
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (  ...więcej

2018-02-09 12:05:20
Wyborco sprawdź, czy figurujesz w rejestrze wyborców. W roku bieżącym odbędą się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów   ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl