ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TOPÓLKA
2013-09-25 10:29:18
W SPRAWIE powołania obwodowych komisji wyborczych  ...więcej

INFORMACJA DŹWIĘKOWA
2013-09-25 10:28:15
o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do pobrania w załączniku   ...więcej

INFORMACJA
2013-09-25 10:24:17
o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 9 października 2011 r. 2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w g  ...więcej

INFORMACJA
2013-09-25 10:22:37
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYB  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Topólka
2013-09-25 10:20:47
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.   Treść zarządzenia w załączniku.  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TOPÓLKA
2013-09-25 10:19:33
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepiełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolit  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6