Wybory uzupełniające do Senatu RP 2024

Informacja o składach OKW

Informacja o składach OKW

Informacja o składach OKW

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-07-09 09:28:12.
POSTANOWIENIE NR 352/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 27 czerwca 2024 r.

sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Postanowienie o pierwszym posiedzeniu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-27 11:00:38 | Data modyfikacji: 2024-06-27 11:01:09.
POSTANOWIENIE NR 351/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Postanowienie o powołaniu

Załącznik do postanowienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-27 10:51:43 | Data modyfikacji: 2024-06-27 10:59:08.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z
dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-21 15:17:02.
O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka z
dnia 17 czerwca 2024 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-17 12:39:34.
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku z dnia 14 czerwca 2024 r.

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Treść komunikatu

Zgłoszenie

załącznik do zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-17 07:45:30.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. w okręgu wyborczym nr 13

Informacja

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-28 08:47:33.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
24 maja 2024 r.

o okręgu wyborczym nr 13 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-28 08:44:44.
O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-28 08:42:06.
Data wprowadzenia: 2024-05-28 08:42:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski