Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi 22,71 %

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

22,67 %

2

Paniewo

16,03 %

3

Topólka

22,88 %

4

Znaniewo

25,09 %

5

Sierakowy

27,88 %

6

Orle

31,79 %

7

Topólka

23,89 %

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-09 17:21:59.
Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi 10,09 %

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

8,72 %

2

Paniewo

5,96 %

3

Topólka

10,07 %

4

Znaniewo

11,42 %

5

Sierakowy

8,85 %

6

Orle

14,24 %

7

Topólka

13,38 %

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-09 12:05:11.
Bezpłatny transport w dniu wyborów do Parlamentu
Europejskiego

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Topólka będzie kursował bezpłatny autobus, który zapewni dojazd do poszczególnych lokali wyborczych.

Skorzystać z prawa bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego mogą tego dnia wszyscy wyborcy.

Zgodnie z przepisami art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) samorząd jest zobowiązany zorganizować bezpłatny przewóz pasażerski, jeżeli w gminie nie ma komunikacji publicznej lub przystanek jest oddalony o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.
Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy poszczególnych linii.
Rozkład ten obowiązuje wyłącznie w dniu 9 czerwca br.

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

Trasa 4

Trasa 5

Trasa 6

Trasa 7

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-06 08:41:15 | Data modyfikacji: 2024-06-06 08:56:36.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-23 07:15:12.
Postanowienie Nr 296/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 296/2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-15 09:08:51.
Postanowienie Nr 295/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 295/2024

składy komisji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-15 08:55:39.
INFORMACJA

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. 10 do dnia 10 maja 2024 r. (piątek) w godzinach pracy urzędu 7.15 – 15.15.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, posiadająca prawo wybierania oraz która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

 


Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.
Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.

Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Topólka:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Świetlica Wiejska w Czamaninie, Czamanin 64, 87-875 Topólka
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Paniewie, Paniewo 18, 87-875 Topólka
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Remiza OSP w Topólce, Topólka 17, 87-875 Topólka
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Znaniewie, Znaniewo 2, 87-875 Topólka
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Sierakowach, Sierakowy 54, 87-875 Topólka
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Remiza OSP w Orlu, Orle 54, 87-875 Topólka
7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa w Topólce, Topólka 26, 87-875 Topólka.

 


Joanna Kosińska
Pełnomocnik ds. wyborów

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-07 10:48:25.
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku z dnia 6 maja 2024 r.

o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku

wzor-zgloszenia-kandydata-na-czlonka-obkw-wyborca.pdf

zgłoszenie-obwodowa-KWW.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-06 14:08:05.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Topólka z dnia 29
kwietnia 2024 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-04-29 10:43:09 | Data modyfikacji: 2024-04-29 13:45:48.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
18 marca 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-25 08:55:06.
Data wprowadzenia: 2024-03-25 08:55:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski