bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Budżet strona główna 

Budżet 2018
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 09:56:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 09:39:59 Informację zaktualizowano 2019-01-14 09:52:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:11:55 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:57:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:08:41 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:56:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z 30
kwietnia 2018r.
 Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu gminy za 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:39:34 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:56:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z 27 lutego 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:47:00 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:53:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Toplka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:40:57 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:53:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr9 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:51:43 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:52:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:48:03 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:49:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195?17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:58:40 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:51:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
   Budżet 2022
   Budżet 2021
   Budżet 2020
   Budżet 2019
   Budżet 2018
   Budżet 2017
   Budżet 2016
   Budżet 2015
   Budżet 2014
   Budżet 2013
   Budżet 2012
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Budżet 2009
   Budżet 2008
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl