Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Budżet 2022
° Budżet 2021
° Budżet 2020
° Budżet 2019
° Budżet 2018
° Budżet 2017
° Budżet 2016
° Budżet 2015
° Budżet 2014
° Budżet 2013
° Budżet 2012
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Budżet 2009
° Budżet 2008
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet 2016 strona główna 

Budżet 2016
Informacja roczna Wójta Gminy Topólka z 30 maja
2017r.
 nforamacja roczna z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-01 12:47:08 Informację zaktualizowano 2017-06-01 12:51:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 5/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
3 kwietnia 2017 roku.
 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Topólka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 10:37:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 marca 2017r.
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 14:31:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmiany w budżecie gminy na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 10:37:04 Informację zaktualizowano 2017-01-04 10:40:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Topólka na lata 2016 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 10:13:27 Informację zaktualizowano 2017-01-04 10:40:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarzadzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 grudnia 2016r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:14:16 Informację zaktualizowano 2016-12-15 12:30:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Topólka
z 22 listopada 2016r.
 Zmiany w budzecie gminy na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 14:06:25 Informację zaktualizowano 2016-11-22 14:07:45, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 14:03:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 U Zmiany w WPF na 2016r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:54:55 Informację zaktualizowano 2016-11-22 14:00:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Topólka
z 24 października 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 09:07:24 Informację zaktualizowano 2016-10-25 09:28:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016 roku
 dotyczy zmian w Budżecie Gminy Topólka na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:58:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 Zmiany w Wieloletnej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:51:43 Informację zaktualizowano 2016-10-06 15:07:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarzadzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-06 11:51:50 Informację zaktualizowano 2016-09-06 11:53:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie nr0050.36.2016 Wójta Gminy Topólka
z 12 sierpnia 2016r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 09:36:10 Informację zaktualizowano 2016-08-17 09:46:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Topólka
z 13 lipca 2016r.
 Zarządzenie w sprawie zmiany w Uchwale NrX/85/15 Tady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 12:11:31 Informację zaktualizowano 2016-07-14 12:15:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 czerwca 2016r.
 Zmiany w budżecie na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:27:46 Informację zaktualizowano 2016-07-05 15:50:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Zmiany w budżecie na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:25:26 Informację zaktualizowano 2016-07-05 15:48:56, wprowadzający: Anna Wasiak
 Sprawozdanie kwartalne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 12:32:14, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała NrXII/99/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 I WPF zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 10:30:08 Informację zaktualizowano 2016-04-28 10:33:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Topólka
z 27 kwietnia 2016r.
 Za. budżet na 2016r zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 10:08:08 Informację zaktualizowano 2016-04-28 10:12:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XII/100/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 budżet na 2016r zmiany.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 09:08:30 Informację zaktualizowano 2016-04-28 09:13:05, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Topólka
z 08 marca 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 09:46:36 Informację zaktualizowano 2016-04-28 08:59:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 stycznia 2016r.
 zmiana uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 14:19:59 Informację zaktualizowano 2016-04-28 08:58:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 005.2.2016 Wójta Gminy Topólka z
27 stycznia 2016r.
 zm. w budżecie 2016r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 12:08:30 Informację zaktualizowano 2016-04-28 08:56:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 11:10:09, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 11:00:50 Informację zaktualizowano 2016-02-10 13:04:31, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku