Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Budżet 2021
° Budżet 2020
° Budżet 2019
° Budżet 2018
° Budżet 2017
° Budżet 2016
° Budżet 2015
° Budżet 2014
° Budżet 2013
° Budżet 2012
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Budżet 2009
° Budżet 2008
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet 2018 strona główna 

Budżet 2018
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 09:56:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 09:39:59 Informację zaktualizowano 2019-01-14 09:52:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:11:55 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:57:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:08:41 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:56:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z 30
kwietnia 2018r.
 Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu gminy za 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:39:34 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:56:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z 27 lutego 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:47:00 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:53:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Toplka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:40:57 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:53:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr9 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:51:43 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:52:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:48:03 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:49:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195?17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:58:40 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:51:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku