Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Budżet 2019
° Budżet 2018
° Budżet 2017
° Budżet 2016
° Budżet 2015
° Budżet 2014
° Budżet 2013
° Budżet 2012
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Budżet 2009
° Budżet 2008
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Informacja budżetowa

Bilans UG.2018

informacja dodatkowa UG.2018

Rachunek zysków i strat UG.2018

Zestawienie zmian w funduszu UG.2018

Bilans CUW.2018

informacja dodatkowa CUW.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej CUW.2018.pdf

Rachunek zysków i strat CUW.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu CUW.2018.pdf

Bilans GOPS.2018.pdf

Informacja dodatkowa GOPS.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej GOPS.2018.pdf

Rachunek zysków i strat GOPS.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu GOPS.2018.pdf

Bilans SP Paniewo.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Paniewo.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Paniewo.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Paniewo.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Paniewo.2018.pdf

Bilans SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Topólka.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Topólka.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Topólka.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie B-Jed.pdf

Sprawozdanie B-Skon.pdf

Sprawozdanie B-Wyk.pdf

Sprawozdanie F-Inf.pdf

Sprawozdanie F-Rzs.pdf

Sprawozdanie F-Zzf.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:36:59 Informację zaktualizowano 2019-05-09 14:51:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:11:55 Informację zaktualizowano 2018-05-28 14:13:23, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:08:41 Informację zaktualizowano 2018-05-28 14:09:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z 30
kwietnia 2018r.
 Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu gminy za 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:39:34, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z 27 lutego 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:47:00 Informację zaktualizowano 2018-03-02 11:47:54, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Toplka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:40:57 Informację zaktualizowano 2018-03-02 11:45:44, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:41:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:39:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:35:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr9 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:51:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 13:48:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195?17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 09:58:40, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:28:40 Informację zaktualizowano 2018-01-12 13:29:12, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:26:12 Informację zaktualizowano 2018-01-12 13:26:53, wprowadzający: Anna Wasiak

Zobacz:
   Budżet 2019
   Budżet 2018
   Budżet 2017
   Budżet 2016
   Budżet 2015
   Budżet 2014
   Budżet 2013
   Budżet 2012
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Budżet 2009
   Budżet 2008
wersja do druku