Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Budżet 2021
° Budżet 2020
° Budżet 2019
° Budżet 2018
° Budżet 2017
° Budżet 2016
° Budżet 2015
° Budżet 2014
° Budżet 2013
° Budżet 2012
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Budżet 2009
° Budżet 2008
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet 2019 strona główna 

Budżet 2019
Informacja budżetowa za 2018 rok

Bilans UG.2018

informacja dodatkowa UG.2018

Rachunek zysków i strat UG.2018

Zestawienie zmian w funduszu UG.2018

Bilans CUW.2018

informacja dodatkowa CUW.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej CUW.2018.pdf

Rachunek zysków i strat CUW.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu CUW.2018.pdf

Bilans GOPS.2018.pdf

Informacja dodatkowa GOPS.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej GOPS.2018.pdf

Rachunek zysków i strat GOPS.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu GOPS.2018.pdf

Bilans SP Paniewo.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Paniewo.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Paniewo.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Paniewo.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Paniewo.2018.pdf

Bilans SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Topólka.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Topólka.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Topólka.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie B-Jed.pdf

Sprawozdanie B-Skon.pdf

Sprawozdanie B-Wyk.pdf

Sprawozdanie F-Inf.pdf

Sprawozdanie F-Rzs.pdf

Sprawozdanie F-Zzf.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:36:59 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:58:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:39:01 Informację zaktualizowano 2019-02-04 10:03:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu.
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:33:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:30:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:59:03 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:59:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:15:41 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:16:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:01:58 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:03:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:22:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
gminy Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:19:01, wprowadzający: Anna Wasiak
Projekt budżetu gminy na 2019 rok
 Projekt budżetu gminy na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:14:36 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:15:25, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia o projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2022
 Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:10:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Topólka na lata 2019 - 2022
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 13:42:54 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:05:10, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku