bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Budżet strona główna 

Budżet 2019
Informacja budżetowa za 2018 rok

Bilans UG.2018

informacja dodatkowa UG.2018

Rachunek zysków i strat UG.2018

Zestawienie zmian w funduszu UG.2018

Bilans CUW.2018

informacja dodatkowa CUW.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej CUW.2018.pdf

Rachunek zysków i strat CUW.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu CUW.2018.pdf

Bilans GOPS.2018.pdf

Informacja dodatkowa GOPS.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej GOPS.2018.pdf

Rachunek zysków i strat GOPS.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu GOPS.2018.pdf

Bilans SP Paniewo.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Paniewo.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Paniewo.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Paniewo.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Paniewo.2018.pdf

Bilans SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Topólka.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Topólka.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Topólka.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie B-Jed.pdf

Sprawozdanie B-Skon.pdf

Sprawozdanie B-Wyk.pdf

Sprawozdanie F-Inf.pdf

Sprawozdanie F-Rzs.pdf

Sprawozdanie F-Zzf.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:36:59 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:58:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:39:01 Informację zaktualizowano 2019-02-04 10:03:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu.
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:33:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-02-04 09:30:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:59:03 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:59:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:15:41 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:16:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 10:01:58 Informację zaktualizowano 2019-01-14 10:03:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:22:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
gminy Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:19:01, wprowadzający: Anna Wasiak
Projekt budżetu gminy na 2019 rok
 Projekt budżetu gminy na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:14:36 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:15:25, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia o projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2022
 Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 09:10:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Topólka na lata 2019 - 2022
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 13:42:54 Informację zaktualizowano 2018-12-19 09:05:10, wprowadzający: Anna Wasiak

Zobacz:
   Budżet 2021
   Budżet 2020
   Budżet 2019
   Budżet 2018
   Budżet 2017
   Budżet 2016
   Budżet 2015
   Budżet 2014
   Budżet 2013
   Budżet 2012
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Budżet 2009
   Budżet 2008
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl