Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Budżet 2021
° Budżet 2020
° Budżet 2019
° Budżet 2018
° Budżet 2017
° Budżet 2016
° Budżet 2015
° Budżet 2014
° Budżet 2013
° Budżet 2012
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Budżet 2009
° Budżet 2008
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Budżet 2017 strona główna 

Budżet 2017
Uchwała Nr 3/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 08
maja 2018r.
 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady gminy Topólka z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 13:10:44, wprowadzający: Anna Wasiak
Opinia komisji rewizyjnej rady gminy Topólka o
wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok
 Opinia komisji rewizyjnej rady gminy Topólka o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:49:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 5/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz z
dnia 9 kwietnia 2018r.
 Uchwała Nr 5/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta gminy Topólka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 09:57:12 Informację zaktualizowano 2018-04-11 10:04:44, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka
z 26 marca 2018r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka z 26 marca 2018r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz bilansu z wykonania budżetu gminy Topólka, bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachuneku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:01:44 Informację zaktualizowano 2018-04-03 15:11:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:41:56 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:52:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:39:35 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:52:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:35:51 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:53:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:28:40 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:50:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:26:12 Informację zaktualizowano 2020-05-06 07:48:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: znian w uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/193/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:22:08 Informację zaktualizowano 2018-01-12 13:22:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Topólka z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w uchwale Nr
XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Topólka na lata 2017 - 20121.
 Uchwała Nr XXIV/192/17
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:18:56 Informację zaktualizowano 2018-01-12 13:36:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 października 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:15:51 Informację zaktualizowano 2017-10-25 14:16:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:30:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:26:17 Informację zaktualizowano 2017-10-10 13:27:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/173/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 13:23:45 Informację zaktualizowano 2017-10-10 13:24:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 sierpnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 11:07:40 Informację zaktualizowano 2017-08-25 11:12:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
 Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 12:40:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z 19 lipca 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-20 15:10:37 Informację zaktualizowano 2017-07-20 15:13:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:42:55 Informację zaktualizowano 2017-06-30 14:43:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z 28 czerwca 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 14:38:05 Informację zaktualizowano 2017-06-30 14:39:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 kwietnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 10:08:54 Informację zaktualizowano 2017-04-25 10:10:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
20 kwietnia 2017r. z wykonania budżetu gminy za
2017 rok.
 SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 10:43:28, wprowadzający: Anna Wasiak
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2017r. Wójta Gminy
Topólka

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.0.2017 Wójta Gminy Topólka z 03 lutego 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 15:18:29 Informację zaktualizowano 2017-02-22 15:20:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 10:00:41 Informację zaktualizowano 2017-01-04 10:07:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 09:54:09 Informację zaktualizowano 2017-01-04 09:57:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 14:23:50 Informację zaktualizowano 2016-11-22 14:24:50, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 14:20:56 Informację zaktualizowano 2017-01-04 10:55:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 września 2016r.
 dotyczy założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 09:11:43, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku