bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Uchwały Rady strona główna 

2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/222/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021


Uchwała uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-13 09:05:11 | Data modyfikacji: 2022-05-23 14:28:53.

Uchwała Nr XXXIV/221/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:04:13 | Data modyfikacji: 2022-01-13 09:02:58.

Uchwała Nr XXXIV/220/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:03:45 | Data modyfikacji: 2022-01-13 09:00:03.

Uchwała Nr XXXIV/219/21 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 345 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:03:02 | Data modyfikacji: 2022-01-13 13:48:16.

Uchwała Nr XXXIV/218/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:01:45.

Uchwała Nr XXXIV/217/21 zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 245 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:01:02 | Data modyfikacji: 2022-01-13 10:01:20.

Uchwała Nr XXXIV/216/21 zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXIV/216/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-01-05 10:00:34.

Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:53:05.

Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:49:39.

Uchwała Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6917 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-12-22 12:46:33 | Data modyfikacji: 2021-12-28 08:49:45.

Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:48:52.

Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:47:28.

Uchwała Nr XXXII/210/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII/210/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:45:44.

Uchwała Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:44:05.

Uchwała Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5722 z dnia 23 listopada 2021

Uchwała Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:21:11 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:04:02.

Uchwała Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5721 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:19:40 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:05:57.

Uchwała Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5720 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:17:56 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:08:39.

Uchwała Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5719 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:15:49 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:07:13.

Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5718 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-19 14:11:52 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:12:08.

Uchwała Nr XXXI/203/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5457 z dnia 5 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/203/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 13:05:35 | Data modyfikacji: 2021-11-12 07:42:06.

Uchwała Nr XXXI/202/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXI/202/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:58:54.

Uchwała Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka

Uchwała Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:50:33.

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólk z dnia 20 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego


Uchwała unieważniona Uchwałą Nr XXIV/80/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 r.

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-21 11:09:45 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:20:32.

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2021-2026


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4575 z dnia 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:56:04 | Data modyfikacji: 2021-09-20 07:27:50.

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4502 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:54:27 | Data modyfikacji: 2021-09-15 09:25:31.

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2021/2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4501 z dnia 14 września 2021r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 133/2021 z dnia 12 października Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w części §3 uchwały.

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:52:48 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:20:58.

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4500 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:50:58 | Data modyfikacji: 2021-09-15 09:25:08.

Uchwała nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:41:14.

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:44:33.

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:42:32.

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:38:08.

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/21 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3687 z dnia 12 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:20:55 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:41:58.

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:23:32.

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topolka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:21:09.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2989 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:17:56 | Data modyfikacji: 2021-06-14 08:29:44.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę N|r XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3075 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:16:15 | Data modyfikacji: 2021-06-18 09:50:36.

Uchwała Nr XX/186/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2632 z dnia 21 maja 2021

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:40:07 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:43:17.

Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

 Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:37:53 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:38:28.

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:38:23.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka z dnia 290 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz.1899 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:36:42 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:18:17.

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:34:16.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1898 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:25:59 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:19:34.

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:22:47.

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:12:57.

Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 592 z dnia 3 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:09:36 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:26:37.

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22.

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02
Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22
Opublikowane przez: Ewelina Waszak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl