Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIX/158/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:19:58.
Załacznik do Uchwały Nr XIX/157/17 z dnia 28
kwietnia 2017r.
 
"Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:14:04 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:16:09.
Uchwała Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z 28
kwietnia 2017r.
 
w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:05:53 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:16:09.
Uchwała Nr XVIII/156/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:23:46 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:10:21.
Uchwała Nr XVIII/155/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:21:33 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:10:21.
Uchwała Nr XVIII/154/17 trady Gminy Topólka z 29
mrca 2017r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2,94 ha.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:17:51 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:10:21.
Uchwała Nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2017r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:06:55 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:08:03.
Uchwała Nr XVIII/152/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:00:04 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:02:59.
Uchwała Nr XVIII/151/17 Rady Gnminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:55:18 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:02:59.
Uchwała Nr XVIII/150/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2017 roku”

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:38:26 | Data modyfikacji: 2017-04-10 15:02:59.
Uchwała Nr XVIII/149/17 Rady Gminyn Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:36:00 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:40:53.
Uchwała Nr XVIII/148/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
1 uch. 148.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:34:18 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:40:53.
Uchwała Nr XVIII/147/17 Rady Gminy Topólka z 29
marca 2017r.
 
w sprawie dostosowani9a sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:15:41 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:40:53.
Uchwała Nr XVII/146/17 Rady Gminy Topólka z dnia
10 lutego 2017r.
 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:32:41 | Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:50.
Uchwała Nr XVII/145/17 Rady Gminy Topólka z 10
lutego 2017r.
 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:28:20 | Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:21.

Zobacz:
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2017-02-15 09:28:20
Data modyfikacji: 2017-02-15 10:40:21
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl