2014 r.

Uchwała NrIII/14/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:44:53.
Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:35:52 | Data modyfikacji: 2015-01-12 12:38:00.
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:31:30.
Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Plany pracy komisji rady na 2014r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:25:00.
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:13:17 | Data modyfikacji: 2015-01-12 12:16:46.
uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2015-01-12 11:49:24 | Data modyfikacji: 2015-01-12 12:08:18.
Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:50:26.
Ucghwała Nr II/7/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:49:02.
Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:47:24.
Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:45:31.
Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Topólka z dnia 08
grudnia 2014r.
 Uch. Nr 4 komisja budżetowa.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:41:42.
Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:35:33 | Data modyfikacji: 2014-12-16 14:36:48.
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała wybór Wiceprzewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:20:39.
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Topólka z 01
grudnia 2014r.
 Uchwała wybór Przewodniczącego Rady

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 08:19:15.
Uchwała Nr XXII/196/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała stawka za śmieci

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:52:05.
Uchwała Nr XXII/195/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała podatek leśny na 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:41:36.
Uchwała Nr XXII/194/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 Uchwała podatek rolny na 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:40:25.
Uchwała Nr XXII/193/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała podatek od środków transportowych na 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:39:13.
Uchwała Nr XXII/192/14 rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 Uchwała - podatek od nieruchomości na 2015r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:37:46.
Uchwała Nr XXII/191/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:35:20.
Uchwała Nr XXI/190/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 rady Gminy Topólka z 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r. Uchwała zmiany w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:35:38 | Data modyfikacji: 2014-10-08 13:37:24.
Uchwała Nr XXI/189/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014 - 2020. Uchwała WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:29:02 | Data modyfikacji: 2014-10-08 13:31:57.
Uchwała Nr XXI/188/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości nr 31/21, o powierzchni 48m2, położonej w miejscowości Topólka. Uchwała Dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-10-08 12:51:43.
Uchwała Nr XX/187/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:22:48.
Uchwała Nr XX/186/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:21:26.
Uchwała Nr XX/185/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:19:03 | Data modyfikacji: 2014-07-09 13:55:24.
Uchwała Nr XX/184/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014- 2020.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:17:10 | Data modyfikacji: 2014-07-09 13:43:43.
Uchwała Nr XX/183/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r.
w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:16:06 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:59:43.
Uchwała Nr XX/182/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań własnych powiatu.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:14:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:30:53.
Uchwała Nr XX/181/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego o numerze WND-POKAL 09.01.01-04-029/13 p.n. „Przedszkolak przyszłości” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:13:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:29:47.
Uchwała Nr XX/180/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką. uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:11:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:28:35.
Uchwała NrXX/179/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium za 2013 rok.
 uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:10:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:27:37.
Uchwała Nr XX/178/14 rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2013 rok. uchwała

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:08:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:26:38.
Uchwała Nr XIX/177/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:37:31 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:56:44.
Uchwała Nr XIX/176/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014 - 2020.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:35:02 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:56:27.
Uchwała Nr XIX/175/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:30:06 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:56:11.
Uchwała Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014- 2020.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:27:14 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:55:36.
Uchwała Nr XIX/173/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą NR XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:24:44 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:55:20.
Uchwała Nr XIX/172/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:20:33 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:54:53.
Uchwała Nr XIX/171/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:15:00 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:54:11.
Uchgwała Nr XIX/170/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:12:53 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:53:52.
Uchwała Nr XIX/169/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:47:02 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:53:34.
Uchwała Nr XIX/168/14 Rady Gminy Topólka z dnia
28 marca 2014r.
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy.  uchwała

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:34:43 | Data modyfikacji: 2014-06-03 09:53:14.
Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:34:43
Data modyfikacji: 2014-06-03 09:53:14
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski