Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22.

Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 592 z dnia 3 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:09:36 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:26:37.

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:12:57.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:12:57
Opublikowane przez: Ewelina Waszak