Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

zasoby pomocy.społecznej.pdf

wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:18:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 13:14:36.
Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.

wykaz imiennego głosowania radnych

 Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r. zmieniająca uchwałe Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:12:04.
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 ) uchwała uchylająca uchwałę Nr XVIII/154/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1 i 113/2 o łącznej pow. 2, 94 ha

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 10:05:23 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:25:18.
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Znaniewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:56:53 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:23:54.
Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Jurkowa

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:54:37 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:23:17.
Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Torzewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:51:13 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:22:16.
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:48:55 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:21:26.
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sierakowy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:41:32 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:20:22.
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczynek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:37:33 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:18:59.
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 Świerczyn

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:33:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:14:30.
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłużek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:29:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:09:28.
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłóg

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:59:26 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:08:50.
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewo

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:48:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:08:08.
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:46:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:07:38.
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Orle

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:44:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:07:06.
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Miłachówek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:39:12 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:06:38.
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kozjaty

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:37:05 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:06:07.
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieńczyk

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:24:49 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:05:37.
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieniec

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:15:38 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:05:04.
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głuszynek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:12:43 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:04:29.
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Galonki

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:08:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:03:34.
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamaninek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:05:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 12:02:58.
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin-Kolonia

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:01:44 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:10:13.
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:52:19 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:09:33.
Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chalno

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:44:17 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:08:50.
Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Borek

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:02:59 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:08:11.
Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bielki

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:00:50 | Data modyfikacji: 2019-06-12 11:07:18.
Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:58:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:54:00.
Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28
maja 2019r.
 uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:38:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 10:53:10.
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:35:43.
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:31:24.
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 uchwała Nr V/39/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:19:58 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:24:27.
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie zmian w Uchwale Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:13:23 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:14:11.
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:08:59.
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwała Nr V/34/19 Rady gminy Topólka z 29 marca 2019r. w sprawiew sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:05:59.
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29
marca 2019r.
 Uchwaa Nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:00:43 | Data modyfikacji: 2019-04-04 14:01:08.
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Topólka
 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Topólka, określenia jej zadań, składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego komisji statutowej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-04-04 11:46:23 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:52:30.
Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:17:24.
Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:15:31.
Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:12:55.
Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kozjatach

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:11:04.
Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:07:52.
Uchwała Nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:02:31 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:06:16.
Uuchwała Nr III/25/19 Rady Gminy Topólka z 26
lutego 2019r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 z budżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:57:29.
Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości, stanowiących własność gminy Topólka.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:56:52.
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:52:42 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:53:06.
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:49:28 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:49:44.
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:46:55 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:47:32.
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:43:23.
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/20/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:38:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:39:17.
Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Toólka z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu radziejowskiego".

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:32:07.
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:27:00.
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28.12.2018r.
 Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego prgramu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:22:38 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:23:27.
Uchwała Nr I/16/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:16:13.
Uchwała Nr I/15/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:12:41.
Uchwała Nr I/14/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:09:24.
Uchwała Nr I/13/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:07:30 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:50:50.
Uchwała Nr I/12/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:05:24.
Uchwała Nr I/11/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:03:33.
Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:59:09.
Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 chwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:54:53.
Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:53:10.
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:51:08.
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:49:22.
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:47:35.
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Topólka z
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:45:31.
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:43:39.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018r.
 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:41:36.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Topólka z dnia
23.11.2018
 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:30
Data modyfikacji: 2018-12-12 13:39:50
Opublikowane przez: Anna Wasiak