Uchwały Rady

Uchwała Nr III/21/24 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2023”

Uchwała Nr III/21/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-20 12:23:17.

Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-20 12:20:57.

Uchwała Nr III/19/24 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2023 rok

Uchwała Nr III/19/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-20 12:19:14.

Uchwała Nr III/18/24 Rady Gminy Topólka z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr III/18/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-20 12:17:15.

Uchwała Nr II/17/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr I/13/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3552 z 5 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr II/17/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-05 12:40:35 | Data modyfikacji: 2024-06-06 11:46:43.

Uchwała Nr II/16/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3551 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr II/16/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-05 12:36:58 | Data modyfikacji: 2024-06-06 11:48:42.

Uchwała Nr II/15/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3604 z 7 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr II/15/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-06-05 12:34:51 | Data modyfikacji: 2024-06-17 13:58:28.

Uchwała Nr I/14/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zasad przyznania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3195 z 14 maja 2024 r.

Uchwała Nr I/14/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:56:02 | Data modyfikacji: 2024-05-14 14:55:55.

Uchwała Nr I/13/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3194 z 14 maja 2024 r.

Uchwała Nr I/13/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:55:09 | Data modyfikacji: 2024-05-14 14:55:03.

Uchwała Nr I/12/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr I/12/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:54:11.

Uchwała Nr I/11/24 Rada Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Uchwała Nr I/11/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:53:10.

Uchwała Nr I/10/24 Rada Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Uchwała Nr I/10/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:51:29.

Uchwała Nr I/9/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Uchwała Nr I/9/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:49:19.

Uchwała Nr I/8/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/8/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:48:07.

Uchwała Nr I/7/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/7/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:46:54.

Uchwała Nr I/6/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/6/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:44:35.

Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:41:25.

Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:30:38.

Uchwała Nr I/3/24 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/3/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:28:36.

Uchwała Nr I/2/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/2/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:26:03.

Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Topólka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-05-10 13:22:41.

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22  marca 2024 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1916 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:58:30 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:13:28.

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2024 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1915 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:57:43 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:12:25.

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:56:47.

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1963 z dnia 28 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:56:02 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:14:25.

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topolka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-20 09:00:00.

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1195 z dnia 22 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topolka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-20 08:59:03 | Data modyfikacji: 2024-02-23 15:08:24.

Uchwała Nr LVIII/349/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

Uchwała Nr LVIII/349/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 12:05:41.

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 761 z dnia 31 stycznia 2024 r. 

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 12:01:45 | Data modyfikacji: 2024-02-01 12:43:15.

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 11:46:43.

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2024-02-01 11:46:43
Opublikowane przez: Ewelina Waszak