Uchwały Rady

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22  marca 2024 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1916 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:58:30 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:13:28.

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2024 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1915 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:57:43 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:12:25.

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:56:47.

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1963 z dnia 28 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-03-29 12:56:02 | Data modyfikacji: 2024-04-03 08:14:25.

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topolka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-20 09:00:00.

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1195 z dnia 22 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topolka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-20 08:59:03 | Data modyfikacji: 2024-02-23 15:08:24.

Uchwała Nr LVIII/349/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

Uchwała Nr LVIII/349/23 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 12:05:41.

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 761 z dnia 31 stycznia 2024 r. 

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 12:01:45 | Data modyfikacji: 2024-02-01 12:43:15.

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2024-02-01 11:46:43.

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2024-02-01 11:46:43
Opublikowane przez: Ewelina Waszak