2016 r.

Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:00:23 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:01:26.
Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 -2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:51:13 | Data modyfikacji: 2017-03-15 13:57:52.
Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:44:59 | Data modyfikacji: 2017-01-03 13:46:29.
Uchwała Nr XVI/141/16 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Fianansowej gminy Topólka na lata 2016 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:39:16 | Data modyfikacji: 2017-01-03 13:39:56.
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016 r.
 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:35:57.
Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy Topólka na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:26:53.
Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałanie narkomanii

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:22:57 | Data modyfikacji: 2017-01-03 13:23:57.
Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:19:24.
Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: nadania statutu CUW w Topólce

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:16:51.
Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: zmiany nazwy GZEAS oraz wyznaczen8e jednostki obsługującej...

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:08:58 | Data modyfikacji: 2017-01-03 13:14:04.
Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:06:41.
Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:51:25.
Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:42:02.
Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmian w Uchwale Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016-2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:20:06 | Data modyfikacji: 2016-11-23 10:21:00.
Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:16:35.
Uchwała Nr XV/129/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" oraz "deklaracja na podatek od nieruchomości"

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:12:27 | Data modyfikacji: 2016-11-23 10:13:31.
Uchwała Nr XV/128/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o lasach" oraz "deklaracja na podatek leśny"

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:09:20.
Uchwała Nr XV/127/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o gruntach" oraz "deklaracja na podatek rolny" "

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:04:48 | Data modyfikacji: 2016-11-23 10:05:55.
Uchwała Nr XV/126/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 10:01:47.
Uchwała Nr XV/125/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:59:24.
Uchwała Nr XV/124/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 wn sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:57:09.
Uchwała Nr XV/123/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:55:12.
Uchwała Nr XV/122/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:53:05.
Uchwała Nr XV/121/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzeday drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017 na obszrze Gminy Topólkau

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:50:41.
Uchwała Nr XV/120/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:47:20.
Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmian w budżecie Gminy Topólka na 2016 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:49:24 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:20:17.
Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:47:44 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:19:59.
Uchwała Nr XIV/117/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:44:47 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:19:23.
Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:39:53 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:18:46.
Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:37:34 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:19:10.
Uchwała Nr XIV/114/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komnalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:35:18 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:18:28.
Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy uchylenia uchwał

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:32:37 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:18:11.
Uchwała Nr XIV/112/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 Dotyczy ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:30:28 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:17:54.
Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego spospbu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4814)

 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:19:56 | Data modyfikacji: 2020-11-17 14:47:22.
Uchwała Nr XIII/110/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi, składanej przerz właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:16:35 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:17:21.
Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie: zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:13:13 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:17:00.
Uchwała Nr XIII/108/16 rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:06:15 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:15:00.
Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 uchwała w sprawie uchwalenia i przyjecia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka"

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:01:45 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:14:44.
Uchwała Nr XIII/106/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2016 z bvudżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:51:22 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:14:25.
Uchwała Nr XIII/105/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powoatu radziejowskiego na realizację zadań własnyych powiatu

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:48:57 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:14:11.
Uchwała Nr XIII/104/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:46:43 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:13:36.
Uchwała Nr XIII/103/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2015r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:38:45 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:13:06.
Uchwała Nr XII/102/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:43:11 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:12:44.
Uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 w sprawie określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ,w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:38:44 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:12:31.
Uchwała Nr XII/100/16 rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:36:21 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:12:08.
Uchwała Nr XII/99/16 Rady Gminy Topólkaz 31
marca 2016r.
 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:35:18 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:11:35.
Uchwała Nr XII/98/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:30:18 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:11:10.
Uchwała Nr XII/97/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2016 roku".

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:28:31 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:10:17.
Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:28:31
Data modyfikacji: 2016-11-10 12:10:17
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski