2018 r.

Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałe Nr VII/39/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Topólka na cele niezwiazane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:12:20.
Uchwała Nr XXXI/235/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/235/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:41:10.
Uchwała Nr XXXI/234/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/234/18 Rady Gminy Topólka w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:32:24.
Uchwała Nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:29:28.
Uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Gminy Topólka w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:03:30.
Uchwała Nr XXXI/231/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/231/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:41:46.
Uchwała Nr XXXI/230/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/230/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:37:43 | Data modyfikacji: 2018-12-10 09:39:03.
Uchwała Nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:22:40.
Uchwała Nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:20:42.
Uchwała Nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:18:41.
Uchwała Nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019 , na obszarze gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:14:55.
Uchwała Nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 09:10:25.
Uchwała Nr XXX/224/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:11:10.
Uchwała Nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:07:45.
Uchwała Nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:02:42.
Uchwała Nr XXX/221/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:58:49 | Data modyfikacji: 2018-12-07 11:59:17.
Uchwała Nr XXX/220/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:56:30 | Data modyfikacji: 2018-12-07 12:14:56.
Uchwała Nr XXIX/219/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego "Nasze Sprawy"

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:48:00.
Uchwała Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:46:14.
Uchwała Nr XXIX/217/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:44:02.
Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:37:33 | Data modyfikacji: 2018-12-07 11:38:15.
Uchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:32:36 | Data modyfikacji: 2018-12-07 11:33:53.
Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniewie na zakup agregatu prądotwórczego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:27:28.
Uchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Topólka
 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:24:30.
Uchwała Nr XXIX/212/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-07 11:21:19 | Data modyfikacji: 2018-12-07 11:22:02.
Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

 Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:25:56 | Data modyfikacji: 2018-12-07 11:57:06.
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:55:24 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:56:00.
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:50:26 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:51:33.
Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.

Zmiana uchwałą Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:44:48 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:50:45.
Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:42:16.
Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:36:57.
Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Topólka za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Topólka za 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:32:29.
Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:23:57 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:24:26.
Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:20:26.
Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:16:49 | Data modyfikacji: 2022-09-07 13:32:05.
Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
 Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:12:19 | Data modyfikacji: 2018-03-27 14:13:06.
Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej.
 Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:09:16.
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:31:40 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:27:00.
Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie okręgów wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:25:46 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:26:43.
Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku"

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:22:53 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:26:17.
Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla gminy Topólka na lata 2016 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:00:47 | Data modyfikacji: 2018-03-14 14:25:20.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:00:47
Data modyfikacji: 2018-03-14 14:25:20
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski