Informacje bieżące

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń
bądź odroczeń

Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r. poz. 2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej(Dz.U. z 2015 r.poz.1340)podaje do publicznej wiadomości za poprzedni rok budżetowy.

  Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:43:09 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:45:38.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:43:09
Data modyfikacji: 2019-05-29 09:45:38
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót