Informacje bieżące

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu Rocznego Programu
Wspołpracy Gminy Topólka z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020

protokół

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:09:25 | Data modyfikacji: 2020-01-30 12:10:23.
Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:09:25
Data modyfikacji: 2020-01-30 12:10:23
Opublikowane przez: Ewelina Waszak
« powrót