Informacje bieżące

Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Informacja o konsultacjach

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-10-14 09:15:45.
Data wprowadzenia: 2021-10-14 09:15:45
Opublikowane przez: Ewelina Waszak
« powrót