Informacje bieżące

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005r) oraz z art. 3 ust. 2 pkt.6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr.132, poz. 622, z późn. zmianami), Urząd Gminy Topólka udostępnia mieszkańcom informacje o punktach przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Wykaz firm przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


1.HENKOR, Dębianki 4a, 87-875 Topólka
2.ARPOL Motor Company, Eugeniusz Winiarski, 87-875 Topólka
3.Spółdzielnia „ŚWIT” Topólka, 87-875 Topólka
4.Kiosk Przemysłowy EXPRESS, Zdzisława Ulanowska, 87-875 Topólka
5.„WENTOP” Sklep Wielobranżowy W.K Wędrowscy, 87-875 Topólka
6.APTEKA Aleksandra Paliwoda, Borek, 87-875 Topólka
7.„ELTUR” Elżbieta Nowakowska, 87-875 Topólka
8.Sklep Wielobranżowy , Dorota Dobiecka, 87-875 Topólka
9.„AGROMET” Urszula Budzyńska, Topólka 103, 87-875 Topólka
10. Sklep Wielobranżowy, Wiesława Nowakowska, 87-875 Topólka
Zgodnie z art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005r) oraz z art. 3 ust. 2 pkt.6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr.132, poz. 622, z późn. zmianami), Urząd Gminy Topólka udostępnia mieszkańcom informacje o punktach przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Wykaz firm przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


1.HENKOR, Dębianki 4a, 87-875 Topólka
2.ARPOL Motor Company, Eugeniusz Winiarski, 87-875 Topólka
3.Spółdzielnia „ŚWIT” Topólka, 87-875 Topólka
4.Kiosk Przemysłowy EXPRESS, Zdzisława Ulanowska, 87-875 Topólka
5.„WENTOP” Sklep Wielobranżowy W.K Wędrowscy, 87-875 Topólka
6.APTEKA Aleksandra Paliwoda, Borek, 87-875 Topólka
7.„ELTUR” Elżbieta Nowakowska, 87-875 Topólka
8.Sklep Wielobranżowy , Dorota Dobiecka, 87-875 Topólka
9.„AGROMET” Urszula Budzyńska, Topólka 103, 87-875 Topólka
10. Sklep Wielobranżowy, Wiesława Nowakowska, 87-875 Topólka  

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:29:06.
Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:29:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót