Informacja o wyniku naboru
2015-09-02 08:38:34
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół    ...więcej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
2015-08-25 11:11:29
Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GZEAS
2015-08-07 13:58:35
Zarządzenie Nr 050.37.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół.  ...więcej

Informacja o wyniku naboru
2015-07-15 09:09:50
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw finansowych. Wójt Gminy Topólka informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Modrzejewska, zamieszkała w Paniewku  ...więcej

Ogłoszenie o naborze
2015-06-18 11:09:19
  ...więcej

Zarządzenie nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 maj 2014r.
2014-05-27 13:14:08
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.    ...więcej

Informacja o wynikach naboru
2013-07-16 13:01:47
Zakończono procedurę naboru.   ...więcej

Zarządzenie nr 0050.16.2013Wójta Gminy Topólka z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013-07-16 12:54:33
w sprawie ogłoszenia k9onkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w PANIEWIE.  ...więcej

Ogłoszenie o naborze
2013-07-16 12:42:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 12 kwietnia 2013.  ...więcej

2013-03-06 13:22:40
lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 grudnia 2006r. na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji:1 Marcin HernackiPo przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oraz r  ...więcej

2013-03-06 13:17:34
Ogłoszenie Wójta Gminy z 21.11.07r. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.   ...więcej

2013-03-06 13:14:34
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej oceny stwierdza, że kandydatem spełniającym kryteria kwalifikacyjne do dalszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika GOPS w Topól  ...więcej

2013-03-06 13:13:09
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce. Protokoł posiedzenia komisji rekrutacyjnej.   ...więcej

2013-03-06 13:08:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka o naborze z dnia 3.10.2008r. Wójt Gminy Topólka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.   ...więcej

2013-03-06 13:05:33
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej postępowanie rekrutacyjne na stanowisko kierownika GOPS w Topólce   ...więcej

2013-03-06 12:55:22
Informacja o wynikach naboru zakończono procedurę naboru   ...więcej

2013-03-06 12:52:57
Wójt Gminy Topólka ogłasza nabór na wolne stanowisko:Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji1. Wymagania niezbędne:a) wykształcenie wyższe budowlaneb) prawo jazdy kat. Bc) znajomość obsługi komputera 2. Wy  ...więcej

2013-03-06 12:49:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Topólkaogłasza się nabór na wolne stanowisko:Referent ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej1. Wymagania niezbędne:a)wykształcenie na poziomie licencjatu (minimum)2.  ...więcej

Pokazano 21 - 38 z 38
poprzednie