Oświadczenia za 2014r.

Karol Krzanowski oświadczenie majatkowe na koniec
kadencji 2010 -2014
 oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:42:31 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:19:47.
Stanisław Ostrowski oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:44:16 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:19:18.
Wojciech Banasiak oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:45:46 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:19:04.
Stanisław Wojtysiak oświadczenie majatkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:47:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:18:39.
Piotr Maciejczak oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 -2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:48:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:18:26.
Waldemar Wujkiewicz oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:50:24 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:18:00.
Andrzej Waszak oświadczenie majatkowe na koniec
kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:52:12 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:16:57.
Tadeusz Piekarski oświadczenie majatkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:53:33 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:16:28.
Marek Maciejewski oświadczenie majątkwe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:55:07 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:15:55.
Alfreda Smól oświadczenie majątkowe na koniec
kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:56:49 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:15:36.
Andrzej Dykon oświadczenie majątkowe na koniec
kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:58:06 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:15:22.
Stanisław Borkowski oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-19 11:01:07 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:15:10.
Anna Niedośmiałek - oświadczenie majątkowe na
koniec kadencji 2010 - 2014
 oświadczenie na koniec kadencji

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:10:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:14:58.
Marek Benon Linert oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji kaden
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:50:19 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:14:36.
Stanisław Ostrowski oświadczenie majątkowe na
rozpoczecie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:05:04 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:14:22.
Tomasz Koziński oswiadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:07:18 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:14:10.
Marek Ireneusz Muraczewski oświadczenie
majątkowe na rozpoczęcieVII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:09:34 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:13:52.
Piotr Kruszyna oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:11:41 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:13:38.
Stanisław Adam Wojtysiak oświadczenie majątkowe
na rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:13:52 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:13:22.
Barbara Zielińska oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:15:29 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:13:07.
Andrzej Waszak oświadczenie majątkowe na
rozpoczecie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:21:13 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:12:51.
Anna Maria Migdalska oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:22:43 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:12:38.
Tadeusz Edward Piekarski oświadczenie majątkowe
na rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:24:39 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:12:23.
Marek Maciejewski oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:26:23 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:11:42.
Arkadiusz Olejniczak oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:28:14 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:10:00.
Andrzej Dykon oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:30:00 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:09:41.
Małgorzata Michalak oświadczenie majątkowe na
rozpoczęcie VII kadencji
 oświadczenie

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:31:35 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:09:11.
Stanisław Borkowski
  oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-03-30 08:18:46 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:08:51.
Marek Benon Linert
 oświadczenie majatkowe za 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 08:27:05 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:08:36.
Stanisław Ostrowski
 Oświadczenie majątkowe za 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 08:29:14 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:08:10.
Tomasz Koziński
 Oświadczenie majątkowe za 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:47:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:07:53.
Marek Ireneusz Muraczewski
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:52:11 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:07:15.
Piotr Kruszyna
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:06:30 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:06:59.
Stanisław Adam Wojtysiak
 Oświadczenie majątkowe za 2014rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:09:48 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:06:44.
Barbara Zielińska
 Oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:11:34 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:06:30.
Andrzej Waszak
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:12:51 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:06:06.
Anna Maria Migdalska
 Oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:14:21 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:05:51.
Tadeusz Edward Piekarski
 Oświadczenie majątkowe za 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:18:02 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:05:31.
Marek Maciejewski
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:19:24 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:05:15.
Arkadiusz Olejniczak
 Oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:21:10 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:04:57.
Andrzej Dykon
 Oświadczenie majątkowe za 2014rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:22:34 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:04:35.
Małgorzata Michalak
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:24:32 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:04:16.
Stanisław Borkowski
 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2015-10-22 07:31:48 | Data modyfikacji: 2016-02-02 13:03:39.

Zobacz:
 Oświadczenia za 2018r. .  Oświadczenia za 2017r. .  Oświadczenia za 2016r. .   Oświadczenia za 2015r. .  Oświadczenia za 2014r. .  Oświadczenia za 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2015-10-22 07:31:48
Data modyfikacji: 2016-02-02 13:03:39
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski