Oświadczenia za 2015r.

Marek Benon Linert - Radny oświadczenie
majatkowe za 2015 rok
 oświadczenie maj atkowe radnego za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:11:26 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:52:07.
Stanisław Ostrowski - radny - oświadczenie
majątkowe za 2015
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:17:17 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:52:51.
Tomasz Koziński - radny - oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:19:35 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:53:38.
Marek Ireneusz Muraczewski - radny- oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2016r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:36:29 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:53:12.
Piotr Kruszyna - radny - oświadczenie majątkowe
za rok 2015
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:39:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:54:59.
Ośw. Stanisław Adam Wojtysiak oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:51:39 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:54:02.
Barbara Zielińska - radna - oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:58:33 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:54:23.
Andrzej Waszak - radny - oświadczenie majatkowe
za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:02:38 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:55:17.
Anna Maria Migdalska - radna - oświadczenie
majątkowe za 2015 rok.
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:08:43 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:55:42.
Tadeusz Edward Piekarski - radny - oświadczenie
majątkowe za 2015rok.
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:12:38 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:56:07.
Marek Maciejewski - radny - oświadczenie
majątkowe za 2015 rok.
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:18:46 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:56:26.
Arkadiusz Olejniczak - radny - oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:21:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:56:45.
Andrzej Dykon - radny - oświadczenie majątkowe
za 2015 rok.
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:24:08 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:57:07.
Małgorzata Michalak - radna- oświadczenie
majątkowe za 2015 rok
 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:29:07 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:57:22.
Stanisław Borkowski - radny- oświadczenie
majątkowe za 2015 rok.

Oświadczenie

 oświadczenie majątkowe za 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:31:18 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:57:56.

Zobacz:
  Oświadczenia za 2020r. .  Oświadczenia za 2019r. .  Oświadczenia za 2018r. .  Oświadczenia za 2017r. .  Oświadczenia za 2016r. .   Oświadczenia za 2015r. . 
Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:31:18
Data modyfikacji: 2017-06-14 07:57:56
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski