Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2023
2024-05-29 14:19:13
  ...więcej

2024-05-29 14:13:22
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 ro  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka w sprawie opracowania gminnej ewidencji zabytków
2024-03-18 13:18:09
  ...więcej

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r.
2024-01-15 07:56:43
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudząd  ...więcej

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 23 października 2023 r.
2023-10-23 11:51:11
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Topólka w okręgu wyborczym nr 10  ...więcej

2023-10-12 08:24:33
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ...więcej

2023-08-22 14:04:22
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2024-2027   ...więcej

2023-06-01 09:06:21
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 ro  ...więcej

Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2022
2023-05-30 12:43:46
Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2022  ...więcej

2022-10-18 13:52:18
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ...więcej

2022-05-31 12:10:55
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 ro  ...więcej

2021-10-14 09:15:45
Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2021-05-14 09:19:01
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOo przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego    ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka
2020-10-26 12:35:50
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029.  ...więcej

Informacja o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka
2020-10-15 14:56:45
  ...więcej

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
2020-09-10 14:47:17
  ...więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody
2020-09-04 14:01:35
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 07.09.2020r. (poniedziałek) w związku z pracami, które będą przeprowadzane na linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Top&oa  ...więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody
2020-07-30 12:35:10
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 31.07.2020r (piątek) w związku z pracami związanymi z naprawą linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Czamaninek oraz Czamanin-Kolo  ...więcej

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
2020-07-06 14:58:49
Wójt Gminy Topólka informuje odbiorców wody, że w dniu 07.07.2020r. (wtorek) w związku z pracami związanymi z naprawą linii wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Świerczyn w linii od Pana Gr  ...więcej

Informacja dla mieszkańców gminy Topólka
2020-06-03 08:09:26
W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 70
następne