Ogłoszenia
2013-07-17 12:27:39
RGiP.V. 7625/5-R1/2006 OBWIESZCZENIEW dniu 8.01.2007 roku o godz. 12.00 odbędzie się u Urzędzie Gminy Topólka w pokoju nr 21 rozprawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjne  ...więcej

Wymiana dowodów osobistych
2013-07-17 12:25:13
dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r.   ...więcej

WYBORY ŁAWNIKÓW
2013-07-17 12:16:07
ROZPORZĄDZENIE, OBWIESZCZENIE,INFORMACJE, KOMUNIKATY   ...więcej

Apel Wójta Gminy
2013-07-17 12:15:42
skierowany do właścicieli psów.   ...więcej

Uchwała NR 263/2007 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
2013-07-17 12:09:51
z dnia 06.12. 2007 roku.w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego przez Wójta Gminy Topólka w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty d  ...więcej

INFORMACJA
2013-07-17 12:09:12
Wójt Gminy Topólka informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zmianami), na właścicielu nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej do zabudowania ciąż  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2013-07-17 12:08:45
Topólka dnia 2008-04-07RGiP-V-7320-1/3/08OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy TopólkaNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i   ...więcej

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej
2013-07-17 12:02:14
wniosek do Wójta gminy o udzielenie dotacjina 2009 rok   ...więcej

Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury skierowny do Wójta Gminy.
2013-07-17 11:59:50
Dotacja na 2009r.   ...więcej

Informacja dla właścicieli działek letniskowych i nieruchomości nad jeziorem Głuszyńskim, Kamieniec i Chalno
2013-07-17 11:59:32
Wójt Gminy Topólka uprzejmie informuje, że w 2009 r. nie zmieniły się zasady odbioru nieczystości stałych z terenów rekreacyjnych.Natomiast z dniem 01.01.2009 r. ulega zmianie jednorazowa opłata za wywóz śmieci i wynosi 42,06 zł. + 7% VAT  ...więcej

Własny biznes - postaw na siebie
2013-07-17 11:58:42
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia    ...więcej

Zarządznie Nr 0151-1/09 Wójta Gminy Topólka z 13 stycznia 2009r.
2013-07-17 11:57:25
w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Znaniewo.    ...więcej

Zarządzenie Nr 0151-12/09 Wójta Gminy Topólka z 11 marca 2009r.
2013-07-17 11:53:34
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.   ...więcej

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE śCIEKóW
2013-07-17 11:53:09
LISTA OSÓB WYŁONIONYCH PODCZAS LOSOWANIA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.LOSOWANIE ODBYŁO SIĘ DNIA 31.03.2009 ROKU W SALI NR 21 BUDYNKU URZĘDU GMINY TOPÓLKADo Urzędu Gminy Topólka od dnia 01.04.2007r. do dnia 31.03  ...więcej

Zarządzenie Wójta
2013-07-17 11:51:33
Zarządzenie Nr 0151-24/09 Wójta gminy Topólka z 01 czerwca 2009r. w sprawie: przetargu.   ...więcej

wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce
2013-07-17 11:38:21
wniosek o udzielenie dotacji na rok 2010   ...więcej

Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury o dotację na rok 2010
2013-07-17 11:35:24
  ...więcej

Uchwała Nr 242/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z 10 grudnia 2009r.
2013-07-17 11:32:55
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez wójta gminy Topólka w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2010 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu.   ...więcej

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
2013-07-17 11:31:36
Wójt Gminy Topólka zaprasza do negocjacji na zakup sprzętu używanego:1. Samochodu marki Star A 26 P, rok produkcji. 1969, nr rejestracyjny WLW 9947 2. Samochodu marki Star 660 M2, o numerze rejestracyjnym WLW 9669 Negocjacje odbędą się w dniu   ...więcej

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU
2013-07-17 11:30:56
Od 20 września do 20 października 2011 r. w Urzędzie Gminy Topólka zostały wyłożone do wglądu publicznego uproszczone plany urządzenia lasu na gruntach nie stanowiących własności Sakarbu Państwa. Zainteresowani mogą składać wnioski i   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 42
poprzednie     następne